7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 168

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 168 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruların çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru :  Bir yolcu gemisinde mürettebatla birlikte 57 kadın, 95 erkek olmak üzere toplam 152 kişi vardır. Bu gemideki kadınların tüm yolculara oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A ) 2/8                       B ) 3/8                         C ) 3/5                          D ) 5/8

Cevap :  Bir yolcu gemisinde toplam 152 kişi vardır. Buna göre kadınların sayısının tüm yolcuların sayısına oranı;

57 / 152 olur.

19 ile bölerek pay ve paydayı sadeleştirirsek 3/8 olur. Buna göre doğru cevap B şıkkıdır.

 

Soru :  Bir spor kafilesindeki sporculardan atletizm yapanların satranç oynayanlara oranı 7/3 ’tür. Satranç oynayanların sayısı 24 olduğuna göre bu kafilede atletizm yapanların sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A ) 35                       B ) 40                         C ) 49                          D ) 56

Cevap :  Bir spor kafilesinde olan sporculardan, atletizm yapanların satranç oynayanlara oranı 7/3’müş. Satranç oynayanların sayısı 24 ise atletizm yapanların sayısına “x” diyelim arkadaşlar. Buna göre;

7/3 = x/24

x = (7. 24)/3

x = 56’dır.

Spor kafilesinde 56 tane atletizm yapan sporcu bulunmaktadır. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar.

 

Soru :  Bir yumurtacı, içerisinde 30 yumurta bulunan viyollerin 5 tanesini 45 TL’ye satmıştır. Buna göre bu yumurtacıda yumurtanın tanesi kaç kuruştur?

A ) 45                      B ) 35                        C ) 30                          D ) 27

Cevap :  Yumurtacı içinde 30 tane yumurta bulunan viyollerin 5 tanesini 45 liraya satmıştır. Bu viyollerde toplam 30. 5 = 150 tane yumurta olduğuna göre, bir yumurtanın kaç lira olduğunu bulmak için doğru orantı yapalım arkadaşlar. 1 yumurtanın fiyatına “x” dersek;

45. 1 = 150 .x

x = 45/150

x = 3/10 = 0,3 TL olur.

Yumurtacı yumurtaların tanesini 30 kr’dan satmaktadır. Bu durumda doğru cevabımız C şıkkı olur arkadaşlar.

 

Soru :  Aşağıdaki orantıları, kutucuklarda verilen x değerleriyle uygun biçimde eşleştiriniz.

Cevap : 

a. 9. x = 63. 4

x = (63. 4)/ 9

x = 28 olur.  Bu durumda “a” şıkkı “III” ile eşleşmektedir.

b.  7. 42 = 3. x

x = (7. 42) / 3

x = 98 olur. Bu durumda “b” şıkkı “IV” ile eşleşmektedir.

c. 11. 60 = x. 132

x = (11. 60) /132

x = 5 olur. Bu durumda “c” şıkkı “I” ile eşleşmektedir.

ç. 2. x = 8. 13

x = (8. 13) /2

x = 52 olur. Bu durumda “ç” şıkkı “II” ile eşleşmektedir.

 

Soru :  18 kg’ı 270 TL olan somon balığının 1 kg’ı kaç TL’dir?

A ) 11                       B ) 15                         C ) 21                          D ) 27

Cevap :  18 kg’ı 270 TL olan somon balığının 1 kg’ının kaç TL olduğunu bulmak için doğru orantı kurmamız gerekir arkadaşlar. 1 kg somon balığının fiyatına “x” dersek;

1. 270 = 18. x

x = 270/ 18

x = 15 TL olur.

Bu durumda somon balığının 1 kg’ı 15 TL’dir. Doğru cevabımız B şıkkıdır.

 

Soru :  Bir işin 4/11 ’ini 12 günde yapan bir işçi, işin tamamını kaç günde yapar?

A ) 33                      B ) 28                        C ) 24                          D ) 22

Cevap :  İşin tamamına 1 diyelim arkadaşlar. Bu durumda bir işin 4/11’ini 12 günde yapan bir işçinin, işin tamamını kaç günde bitireceğini bulmak için doğru orantı kurmamız gerekir.

1.12 = 4/11. x

x = (11. 12)/ 4

x = 33 olur.

İşçi işin tamamını 33 günde bitirir. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkı olur.

 

Soru :  m ve n doğru orantılı çokluklardır.
m = 0,7 iken n = 84 olduğuna göre n = 360 iken m kaçtır?

A ) 42                       B ) 36                         C ) 3                          D ) 0,84

Cevap :  m = 0,7 iken n = 84 olduğuna göre, n = 360 iken m’nin değerini bulmak için doğru orantı kuralım arkadaşlar.

360. 0,7 = 84. m

m = (360. 0,7)/84

m = 3 olur. Bu durumda doğru şıkkımız C şıkkıdır arkadaşlar.

 

Soru :  Eşit miktarda su akıtan musluklardan 7 tanesi aynı anda açıldığında bir su deposunu 9 saatte doldurabilmektedir. Bu musluklardan 3 tanesinin aynı su
deposunu kaç saatte dolduracağını bulunuz.

Cevap :  Musluk sayısı arttıkça su deposunun dolma süresi azalır. Musluk sayısı ile su deposunun dolma süresi arasında ters orantı vardır. Buna göre 7 tane musluk bir su deposunu 9 saatte doldurabiliyorsa, aynı su deposunu 3 tane musluğun kaç saatte doldurabileceğini bulmak için ters orantı yapmamız gerekir.

7. 9 = x. 3

x = (7. 9)/3

x = 21’dir.

Bu durumda 3 musluk bir su deposunu 21 saatte doldurur.

Bir cevap yazın