7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 169 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruların çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru :  Aynı hızda çalışan 10 işçi, bir işi 25 günde bitirirse aynı hızda çalışan 50 işçi, aynı işi kaç günde bitirir?

A) 5                     B) 10                     C) 25                   D) 50

Cevap :  İşçi problemlerinde işçi sayısı arttıkça işi bitirmek için gereken gün sayısı azalır. Yani işçi sayısı ile işin bittiği gün sayısı arasında bir ters orantı vardır. Bu durumda 10 işçi bir işi 25 günde bitirebiliyorsa, aynı hızda çalışan 50 işçinin aynı işi kaç günde bitirdiğini bulabilmek için ters orantı kurmamız gerekir arkadaşlar.

10. 25 = 50 . x

x = (10. 25) / 50

x = 5’tir.

10 işçinin 25 günde bitirebildiği bir işi, 50 işçi 5 günde bitir. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkı olur.

 

Soru :  x ve y maddelerinden oluşmuş bir karışım, x/y = 1/3 oranında karıştırılarak elde ediliyor. 124 gram karışım elde etmek için kaç gram y maddesinden gereklidir?

A) 31                   B) 62                    C) 93                   D) 124

Cevap :  x/y = 1/3 ise x = 1k iken y = 3k olur. 124 gr karışım elde etmek için;

x + y = 124 gr

1k + 3k = 124 gr

4k = 124 gr

k = 31 gr olur.

Buradan x maddesi, y = 3k olduğundan;

y = 3. 31

y = 93 gram bulunur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır.

 

Soru :  Aynı hızda çalışan 4 usta, bir günde 140 m² duvarı boyarsa aynı hızda çalışan 12 usta, bir günde kaç m² duvarı boyar?

A) 180               B) 280                 C) 360                D) 420

Cevap :  Usta sayısı arttıkça boyanan duvar miktarı artar. Usta sayısı ile yapılan iş arasında doğru orantı vardır. Buna göre 4 usta bir günde 140 m² duvar boyayabiliyorsa, 12 ustanın bir günde kaç m² duvar boyayabildiğini bulmak için doğru orantı kurmamız gerekir. 

12. 140 = 4. x

x = (12. 140) /4

x = 420 m²’dir. 

4 usta bir günde 140 m² duvar boyayabiliyorsa, 12 usta bir günde 420 m² duvar boyar. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar.

 

Soru :  Aynı hızda çalışan 6 usta, bir duvarı 20 günde örerse aynı hızda çalışan 15 usta, aynı duvarı kaç günde örer?

A) 6                     B) 8                       C) 15                    D) 30

Cevap :  Usta sayısı arttıkça işin bitirilme süresi azalır. Usta sayısı ile işin bitirilme süresi arasında ters orantı vardır. Buna göre 6 ustanın 20 günde örerek bitirdiği bir duvarı, 15 ustanın kaç günde bitireceğini bulabilmek için ters orantı kurmamız gerekir.

6.20 = 15. x

x = (6. 20)/15

x = 8’dir.

6 ustanın 20 günde ördüğü duvarı, 15 usta 8 günde örer. Bu durumda doğru cevabımız B şıkkıdır.

 

Soru :  Gerçekte 200 km olan bir uzunluk, 1/400 000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak çizilebilir?

A) 50                  B) 40                    C) 30                  D) 20

Cevap :  200 km = 200 000 m = 20 000 000 cm’dir.

Gerçekte 400 000 cm olan bir uzunluk, 1/400 000 ölçekli haritada 1 cm olarak çizilir. 400 000 cm olan bir uzunluk haritada 1 cm olarak çizilirse, 20 000 000 cm  olan bir uzunluk “x” cm olarak çizilir.

400 000 · x = 1 · 20 000 000

x = 20 000 000 / 400 000 ise

x = 50 cm olur.

Gerçekte 200 km = 20 000 000 cm’lik bir uzunluk, 1/400 000 ölçekli haritada 50 cm olarak çizilir. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkı olur.

 

Soru :  1/ 200 000 ölçekli bir haritada 12 cm olarak gösterilen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?

A) 12                   B) 15                     C) 18                    D) 24

Cevap :  Gerçekte 200 000 cm olan bir uzunluk, 1/200 000 ölçekli bir haritada 1 cm olarak çizilir. Haritada 1 cm olan uzunluk, gerçekte 200 000 cm ise harida 12 cm olan uzunluk gerçekte “x” cm’dir.

D. O.

1 · x = 12 · 200 000
x = 2 400 000 cm olur.
2 400 000 cm = 24 km

Haritada 12 cm olarak gösterilen bu uzunluk gerçekte 24 km’dir. Bu durumda doğru cevabımız D şıkkıdır.

 

Soru :  Aşağıdaki matematiksel ifadelerden doğru olanların önündeki kutucuğa “D”, yanlış olanların önündeki kutucuğa ise “Y” yazınız.

a.   %20’si 14 olan sayının tamamı 70’tir.
b.   %16’sı 32 olan sayının %25’i 75’tir.
c.   80’in %80’i 64’tür.
ç.   300’ün %120’si o sayının 1,2 katıdır.
d.   200 sayısı 300 sayısının %150’sidir.

Cevap : 

a.   %20’si 14 olan sayının tamamı 70’tir.
b.   %16’sı 32 olan sayının %25’i 75’tir.
c.   80’in %80’i 64’tür.
ç.   300’ün %120’si o sayının 1,2 katıdır.
d.   200 sayısı 300 sayısının %150’sidir.

KategorilerGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir