7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 178 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruların çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru : Yandaki kareli kâğıda AOB açısı çizilmiştir. AOB açısına eş bir açı çiziniz.

 

Cevap :  Açı ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir arkadaşlar. Bu durumda AOB açısına eş bir açı olarak aşağıdaki KLM açısını çizebiliriz.

Her iki açıda 35° dir. AOB ≅ KLM ‘dir.

 

Soru : Yanda verilen OPR açısının açıortayını pergel ve cetvel yardımıyla çiziniz.

 

 

Cevap :  Arkadaşlar OPR açımızın açıortayını bulabilmek için, önce açımızın ölçüsünü bilmemiz gerekir. Bunu bulmak için biz iletki kullandık. Biliyorsunuz ki iletkide pergel ve cetvel ile öölçebileceğiniz gibi açı ölçmenizde size yardımcı olur. 

Buradan OPR açımızın ölçüsünü 110° olarak bulduk. Açıortay bir açıyı iki eş parçaya bölen doğru parçası olduğuna göre;

110 / 2 = 55° den açıortay çizgimizin geçmesi gerekir. Bunu da sarı ile işaretledik. Son durumda soruda bizden istenen görsel aşağıdaki gibi olur.

 

Soru : Yandaki şekilde m(ABC) = 80° olduğuna göre bu açının açıortayını açıölçer kullanarak çiziniz.

 

 

Cevap :  Açımızın açıortayını ölçmek için bir iletki yada diğer bir adıyla gönyeden faydalanalım arkadaşlar.

Açımızın ölçüsü 80° dir. Açıortayımız açımızı iki eş parçaya böldüğüne göre;

80/ 2 = 40° den açıortayımızın geçmesi gerekir.

Buna göre mavi ile çizdiğimiz doğru açıortayımızdır.

 

Soru : Yandaki şekilde A, O ve B noktaları doğrusal, [OC, ​\( (\widehat{BOD}) \)​’nın açıortay ve m​\( (\widehat{BOC}) \)​ = 25° olduğuna göre AOD açısının ölçüsünü bulunuz.

 

Cevap :  Arkadaşlar [OC , ​\( \widehat{BOD} \)​nin açıortayı olduğuna göre demektir ki bu ışın BOD açısını iki eş parçaya bölüyor. Bu parçalardan biri ​\( \widehat{BOC} \)​ ve diğeri ​\( \widehat{COD} \)​dir.  m(​\( \widehat{BOC} \)​) = 25° olduğuna göre ve açıortay oldukları için m(​\( \widehat{BOC} \)​) ≅ m(​\( \widehat{COD} \)​) ise m(COD) = 25° olur. Yani m(BOD) ;

m(BOC) + m(COD) = 50° dir.

m(BOD) + m(AOD) = 180 ° olduğuna göre;

50 + m(AOD) = 180°

m(AOD) = 180 – 50

m(​\( \widehat{AOD} \)​) = 130° dir.

 

 

 

 

 

 

Soru : Yandaki YOZ açısının [OT açıortayını çizerek ​\( (\widehat{YOT}) \)​≅ ​\( (\widehat{TOZ}) \)​olduğunu gösteriniz.

 

Cevap :  Arkadaşlar yandaki açının açıortayının kaç dereceden geçeceğini bulmak için öncelikle açımızı ikiye bölelim.

110/ 2 = 55º’den açıortay ışınımız olan [OT geçer. Bunu da çizmek için iletkiden yararlanırsak;

[OT açıortayı, sarı ile işaretlediğimiz yerden yani 55º üzerinden çizilir. Soruda verilen şekil üzerinde gösterdiğimizde ise aşağıdaki gibi olur.

 

Soru :  Yandaki şekilde P, O, R doğrusal noktalar, [OS, ​\( \widehat{POT} \)​’nın açıortayı, [OY, ​\( \widehat{TOR} \)​’nın açıortayı olduğuna göre m(​\( \widehat{SOY} \)​ kaç derecedir ?

 

Cevap :  Arkadaşlar soruda bize POS ve SOT açılarının birbirinin açıortayı olduğu söylenmiş. Bu durumda POS ye “a” dersek, SOT açısıda “a” olur.

Aynı zamanda soruda bize TOY ve YOR açılarınında açıortay açılar olduğu söylenmiş. Onlar için de TOY açısına “b” dersek, YOR açısı da “b” olur.

Buna göre bizden istenen ​\( \widehat{SOY} \)​ açısı a + b olduğuna göre;

a + a + b + b = 180º

2a + 2b = 180º

2(a + b) = 180º

a + b = 90º  olur.

m(​\( \widehat{SOY} \)​) = 90º dir.

 

“7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178” için bir yanıt

Bir cevap yazın