7. Sınıf Matematik Veri Analizi Çözümlü Sorular

7. Sınıf Matematik Veri Analizi Çözümlü Soruların, Problemlerin, pdf testlerin olacağı bu yazımızda çizgi grafiği, Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri, daire grafiği ve Verileri Uygun Grafik ile Gösterme ile ilgili çözümlü örnek sorular paylaşılacaktır. Sorulara geçmeden önce dilerseniz 7. Sınıf Matematik Veri Analizi Konu Anlatımı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

 

Soru 1: Şule, 1. dönemde matematik dersindeki sınavlarda beklediği başarıyı elde edemedi. 2. dönemde azimle dersine çalışarak notlarını yükseltti. Şule’nin matematik dersinden birinci ve ikinci dönemde 100 üzerinden aldığı puanlar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu grafiği yorumlayınız.

Cevap:  Grafiği incelediğimizde şu sonuçlara ulaşırız:

• Öğrenci, en düşük puanı 1. dönemin ilk sınavından almıştır.
• Öğrenci, en yüksek puanı 2. dönemin son sınavından almıştır.
• Öğrenci, sınavlarda her dönem puanlarını artırmıştır. Ancak 2. dönemdeki başarısı, 1. dönemden daha fazladır.

 

Soru 2: Çelik ve Güneş ailelerinin 6 ayda tükettikleri su miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablodan yararlanılarak  ikili çizgi grafiğini  çizerek yorumlayınız.

Cevap: Grafiğimizi aşağıdaki gibi çizim yorumlayabiliriz arkadaşlar.

• Çelik ailesinin 6 aylık su tüketim miktarı 15 + 12 + 18 + 24 + 32 + 28 = 129 m³, Güneş ailesinin 6 aylık su tüketim miktarı 8 + 10 + 14 + 20 + 25 + 20 = 97 m³ tür.

• Çelik ailesinin, Güneş ailesinden daha çok su tükettiğini görürüz. Dolayısıyla Çelik ailesinin, Güneş ailesinden daha kalabalık bir aile olduğunu düşünebiliriz.

• Her iki ailenin de su tüketimlerinin havanın sıcak olduğu aylarda arttığını görürüz.

 

Soru 3: İstanbul ili için 09.06.2017 tarihinden itibaren 5 gün süre ile tahmin edilen ortalama rüzgâr hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

“Ortalama Rüzgâr Hızları” tablosundan yararlanarak bir çizgi grafiği oluşturalım. Bu grafiği yorumlayalım:

Cevap: Grafiği incelediğimizde şu sonuçlara ulaşırız:

• Rüzgârın en hızlı eseceği gün 10.06.2017’dir.
• Rüzgârın en yavaş eseceği gün 13.06.2017’dir.
• Rüzgâr hızındaki en hızlı düşüş 12.06.2017 ile 13.06.2017 tarihleri arasındadır (24 – 11 = 13 km/sa.).

 

Soru 4: Bir fabrikada saatte 400 kutu şeker üretilmektedir. Aşağıdaki çizgi grafiklerinde bu fabrikada zamana göre üretilen kutu şeker sayıları verilmiştir. Bu grafikleri karşılaştıralım:

Cevap: Verilen grafiklerden sağda olana göre fabrikanın ilk 1 saatte ve 4 ile 5. saatler arasında çalışmadığı anlamı çıkmaktadır. Oysa fabrika ilk 1 saatte durmamıştır.

Bu grafiğin böyle yorumlanmasının nedeni grafiğin düşey ekseninin 0 yerine 400’den başlamasıdır. O hâlde sağdaki grafik, yanlış yorumlara yol açabilir.

 

Soru 5: Otobüs üretimi yapan bir fabrikada dört yılda üretilen otobüsler daire grafiği ile gösterilmiştir. Bu fabrikada 4 yılda toplam 2 880 otobüs üretildiğine göre her yıl üretilen otobüs sayısını bulalım:

Cevap: 1°lik daire dilimine karşılık gelen otobüs sayısını, toplam üretim miktarı olan 2 880’i 360°ye bölerek buluruz.

Yıllara göre üretilen otobüs sayılarını, her dilimdeki merkez açının ölçüsünü gösteren sayı ile 1°ye karşılık gelen 8 sayısını çarparak buluruz. Buna göre;

2011 yılında 8 . 65 = 520 otobüs,
2012 yılında 8 . 82 = 656 otobüs,
2013 yılında 8 . 98 = 784 otobüs,
2014 yılında 8 . 115 = 920 otobüs üretilmiştir.

Bu otobüs fabrikasındaki üretim, bir önceki yıla göre sürekli artış göstermiştir.

 

Soru 6: Bir ailenin 8 aylık elektrik tüketim miktarları kilovatsaat (kwh) cinsinden yandaki tabloda verilmiştir. Bu verilere göre;

a. Elektrik tüketiminin aylık ortalamasını,
b. Tepe değerini (mod),
c. Ortanca değerini (medyan) bulalım:

Cevap: a. Elektrik tüketim miktarlarının aritmetik ortalaması,

b. Elektrik tüketim miktarlarının kaçar kez tekrar ettiğini bir tablo ile gösterelim:

Tabloyu incelediğimizde en çok tekrar eden sayılar 220 ve 280’dir. Bu veri grubunun 2 tane tepe değeri (mod) vardır.

c. Elektrik tüketim miktarlarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Verilerden baştan ve sondan eşit sayıda veriyi ayırarak ortadaki sayıyı bulalım:

Ortada kalan sayı iki tane olduğundan bu veri grubunun ortanca değeri,

\( \displaystyle\frac{234+242}{2} = 238′ dir \)

 

Soru 7: Aşağıda verilen iki tablodan birincisinde Cumhuriyet Ortaokulunun ağaç dikme kampanyasında dikilen ağaçların sayısı, ikincisinde ise bir ağacın yıllara göre boy uzunluğu verilmiştir. Tablolardaki verilere uygun grafikleri çiziniz.

Cevap: Miktarlar arasında bir karşılaştırma yapılmak isteniyorsa sütun grafiği, bir değişim gözlenmek isteniyorsa çizgi grafiği tercih edilir.

Bir cevap yazın