7. Sınıf Matematik Veri Analizi Konu Anlatımı

7. Sınıf Matematik Veri Analizi Konu Anlatımı Pdf ders notlarının olacağı bu yazımızda çizgi grafiği, Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri, daire grafiği ve Verileri Uygun Grafik ile Gösterme konuları işlenecektir. Dilerseniz konu anlatımı sonrası 7. Sınıf Matematik Veri Analizi Çözümlü Sorular yazımızı inceleyebilirsiniz.

Veri Analizi

Araştırmalar sonucu elde edilen verilerin çizgi ile ifade edilerek gösterildiği grafiğe “çizgi grafiği’’ denir.

Çizgi grafiği oluşturmak için aşağıdaki adımlar uygulanır:
1) Verilerin değerleri biri yatay, diğeri dikey eksene yazılır.
2) Yatay ve dikey eksendeki verilerin kesiştiği noktalar elde edilir.
Bu noktalar çizgi ile birleştirilir.
(Yatay eksene genellikle zamana bağlı değerler yazılır.)

 

Örnek: İstanbul ili için 09.06.2017 tarihinden itibaren 5 gün süre ile tahmin edilen ortalama rüzgâr hızları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

“Ortalama Rüzgâr Hızları” tablosundan yararlanarak bir çizgi grafiği oluşturalım. Bu grafiği yorumlayalım:

Cevap: Grafiği incelediğimizde şu sonuçlara ulaşırız:

• Rüzgârın en hızlı eseceği gün 10.06.2017’dir.
• Rüzgârın en yavaş eseceği gün 13.06.2017’dir.
• Rüzgâr hızındaki en hızlı düşüş 12.06.2017 ile 13.06.2017 tarihleri arasındadır (24 – 11 = 13 km/sa.).

 

Bir Veri Grubuna Ait Ortalama, Ortanca ve Tepe Değeri

Bilgi Bulutu: Aritmetik ortalama; verilerin toplamının, veri sayısına bölünmesi ile bulunur.

Bilgi Bulutu: Bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya tepe değeri (mod) denir. Bir veri grubunda tepe değeri (en çok tekrar eden) olmayacağı gibi birden fazla tepe değeri de olabilir.

Bilgi Bulutu: Bir veri grubu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanıp baştan ve sondan eşit sayıda veri atıldığında ortada kalan veriye ortanca değer (medyan) denir. Eğer ortada bir değil iki veri varsa ortanca değer, bu iki verinin aritmetik ortalamasıdır.

Örnek: Bir ailenin 8 aylık elektrik tüketim miktarları kilovatsaat (kwh) cinsinden
yandaki tabloda verilmiştir. Bu verilere göre;

a. Elektrik tüketiminin aylık ortalamasını,
b. Tepe değerini (mod),
c. Ortanca değerini (medyan) bulalım:

Cevap: a. Elektrik tüketim miktarlarının aritmetik ortalaması,

b. Elektrik tüketim miktarlarının kaçar kez tekrar ettiğini bir tablo ile gösterelim:

Tabloyu incelediğimizde en çok tekrar eden sayılar 220 ve 280’dir. Bu veri grubunun 2 tane tepe değeri (mod) vardır.

c. Elektrik tüketim miktarlarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Verilerden baştan ve sondan eşit sayıda veriyi ayırarak ortadaki sayıyı bulalım:

Ortada kalan sayı iki tane olduğundan bu veri grubunun ortanca değeri,

\( \displaystyle\frac{234+242}{2} = 238′ dir \)

 

Daire Grafiği

Verilerin bir dairenin dilimlere ayrılarak gösterilmesine, daire grafiği denir.

Daire grafiğinde dilimler belirlenirken açı ölçülerinin doğru belirlenmesine
dikkat edilmelidir.

Daire grafiği, bir bütünün parçaları hakkında bilgi sunmada başvurulan
bir grafik çeşididir.

Örnek: Otobüs üretimi yapan bir fabrikada dört yılda üretilen otobüsler daire grafiği ile gösterilmiştir. Bu fabrikada 4 yılda toplam 2 880 otobüs üretildiğine göre her yıl üretilen otobüs sayısını bulalım:

Cevap: 1°lik daire dilimine karşılık gelen otobüs sayısını, toplam üretim miktarı olan 2 880’i 360°ye bölerek buluruz.

Yıllara göre üretilen otobüs sayılarını, her dilimdeki merkez açının ölçüsünü gösteren sayı ile 1°ye karşılık gelen 8 sayısını çarparak buluruz. Buna göre;

2011 yılında 8 . 65 = 520 otobüs,
2012 yılında 8 . 82 = 656 otobüs,
2013 yılında 8 . 98 = 784 otobüs,
2014 yılında 8 . 115 = 920 otobüs üretilmiştir.

Bu otobüs fabrikasındaki üretim, bir önceki yıla göre sürekli artış göstermiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.