72 sayısının yüzde kaçı 108’dir?

Soru : 72 sayısının yüzde kaçı 108’dir?

Cevap :  Yüzde oranımız x/100 olsun.

72. x/100 = 108 ise 72. x = 100. 108

x = (100. 108) / 72

x = 150’dir.

Buradan 72 sayısının %150’si 108 olur.

Bir cevap yazın