8 gram tuzun 3/5’ü kaç miligramdır?

Soru: 8 gram tuzun 3/5’ü kaç miligramdır?

A) 48
B) 480
C) 4800
D) 48 000

Cevap: 8 gram miktarını miligrama çevirecek olursak 8000 miligram yapar.

Bunun da 3/5 değeri;

(8000×3)/5 =  4800 miligram yapar.

Bir cevap yazın