8 litrelik boş kovaya önce 2 L 30 mL, sonra 3 L 5 mL su dolduruyor.

Soru: 8 litrelik boş kovaya önce 2 L 30 mL, sonra 3 L 5 mL su dolduruyor. Buna göre kovada kaç milimetrelik boşluk kalır?

A) 3035
B) 2965
C) 2650
D) 2200

Cevap: 8 litre = 8000 mL yapmaktadır.

Kovaya doldurulan toplam su miktarı;

(2 L 30 mL) + (3 L 5 mL) = 5 L 35 mL yapar.

Bu da 5000 + 35 = 5035 mL olur.

Ko toplam 8000 mL su aldığına göre;

8000 – 5035 = 2965 mL yapar. Yani kovada 2965 milimetrelik boşluk kalır.

Bir cevap yazın