8. Sınıf Cisimlerin Simetrileri Konusu

GEOMETRİK CİSİMLERİN SİMETRİLERİ

Küp ve dikdörtgenler prizması, karşılıklı iki yüzlerinin paralel olan kenarlarının orta dikmelerinden ve paralel olan yüz köşegenlerinden geçen düzlemlere göre simetriklerdir.

Küp, ekseni etrafındaki her bir 90 derecelik dönme ile değişmez, kalır.Dikdörtgenler prizması ise karşılıklı yüzlerin merkezlerinden geçen doğrular ve her bir köşegenleri etrafındaki 180 derecelik dönmelerde değişmez.

Dairesel silindir ekseninden geçen düzlemlere ve ekseni dik olarak ortalayan düzleme göre simetriktir.Ayrıca ekseni etrafındaki her bir dönmede değişmez.

Dönel dairesel koni, ekseninden geçen her bir düzleme göre simetriktir.Ayrıca ekseni etrafında her bir dönmede değişmez.

Küre, her bir çapından geçen düzlemlere göre simetriktir ve her bir çapı etrafındaki dönmede değişmez.

Eşkenar üçgen,ikizkenar üçgen,kare,düzgün altıgen piramitler ve düzgün sekizgen piramitler simetrik düzlemlerdir.Ayrıca eksenleri etrafında dönmelerinde değişmezler.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.