8. Sınıf Doğrunun Eğimi Konusu

DOĞRUNUN EĞİMİ

Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına eğim denir.Diğer bir deyişle karşı kenar uzunluğunu komşu kenar uzunluğuna bölmekte eğimdir.Rampa yollar,ikinci kata çıkaran yürüyen merdivenler,kızakla yokuş aşağı kayılan yol eğime örnektir.Eğim m harfi ile gösterilir.

Eğim=m=(dikey uzunluk)/(yatay uzunluk)

Eğim ondalık kesir veya yüzde olarak ifade edilir. X eksenine paralel doğruların eğimleri sıfırdır.Y eksenine paralel doğruların eğimleri yoktur.Birbirlerine dik doğruların eğimleri çarpımı -1’dir.

y=ax+b biçimindeki bir doğru denkleminde x’in katsayısı doğrunun eğimini verir.(m=a)Bu şekilde olmayan denklemler y=ax+b tarzına getirilir.Bu tür denklemin grafiği koordinat ekseninde kollardan yani eksenlerden geçer.

y=mx biçimindeki doğru denkleminde x’in katsayısı doğrunun eğimidir.(m=a)Bu tür denklemin grafiği koordinat ekseninde orijinden geçer.

y=b doğrusunun eğimi sıfırdır,  (y=3 ise m=0)

x=a doğrusunun eğimi tanımsızdır, (x=5 ise m= tanımsız)

Doğrunun eğimi bulunurken; doğru denkleminde x’in önündeki çarpım durumunda olan katsayı işaretiyle alınır.Eğimin işareti eksi (+) olursa grafik sağa yatık,eğimin işareti artı (-) olursa grafik sola yatık olur.

Örnekler:

y=(2x/3)+7   m=2/3    grafik sağa yatık

y=(-x/7)+2   m=-1/7    grafik sola yatık

y=3x-10       m=3        grafik sağa yatık

y=(2x/3)+7   m=2/3    grafik sağa yatık

y=-5x+1       m=-5      grafik sola yatık

y=x              m=1        grafik sağa yatık

y=-x            m=-1       grafik sola yatık

y=4x            m=4        grafik sağa yatık

y=-2x/9       m=-2/9    grafik sola yatık

y=-2       m=0    grafik x eksenine paralel

x=1    m=tanımsız    grafik y eksenine paralel

y=ax+b ve y=cx+d  doğrusal denklem sisteminin çözüm kümesi varsa bu doğruların grafiklerinin kesim noktasının koordinatlarıdır.İki doğrunun çözüm kümesi ile kesiştikleri yerdeki A(x,y) noktası aynıdır.

Örnek Sorular ve Çözümleri

Örnek: y = 2x + 5 doğru denkleminin eğimi kaçtır?

Çözüm: y=mx+n tarzındaki denklemlerin eğimi m’dir.Denklemin grafiği koordinat ekseninin kollarından geçer.Grafik sağa yatıktır.
Buradaki denklemde eğim 2’dir.
x=0 verilir y bulunur.
y=2.0+5
y=0+5=5
y=0 verilir x bulunur.
0=2x+5
-5=2x oda x=-5/2 olur.
Doğru grafiği (-5/2,5) noktasından geçer.

Örnek: y = -6x + 6 doğru denkleminin eğimi kaçtır?

Çözüm: y=mx+n tarzındaki denklemlerin eğimi m’dir.Denklemin grafiği koordinat ekseninin kollarından geçer.Grafik sola yatıktır.
Buradaki denklemde eğim -6’dir.
x=0 verilir y bulunur.
y=-6.0+6
y=0+6=6
y=0 verilir x bulunur.
0=-6x+6
6x=6 oda x=6/6=1 olur.
Doğru grafiği (1,6) noktasından geçer.

Örnek: y= x doğru denkleminin eğimi kaçtır?

Çözüm: y=mx tarzındaki denklemlerin eğimi m’dir.Denklemin grafiği koordinat ekseninde orijinden geçer.Grafik sağa yatıktır.
Buradaki denklemde eğim +1’dir.
x=0 verilir y bulunur.
y=0
y=0 verilir x bulunur.
0=x
Doğru grafiği (0,0) noktasından geçer.

Örnek: y= -x doğru denkleminin eğimi kaçtır?

Çözüm: y=mx tarzındaki denklemlerin eğimi m’dir.Denklemin grafiği koordinat ekseninde orijinden geçer.Grafik sola yatıktır.
Buradaki denklemde eğim -1’dir.
x=0 verilir y bulunur.
y=-1.0
y=0
y=0 verilir x bulunur.
0=-x
x=0/-1 oda x=0 olur.
Doğru grafiği (0,0) noktasından geçer

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.