8.Sınıf Matematik Ders Kitabı 4.Ünite Değerlendirme Cevapları

8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Kök e Yayınları 2019-2020 4.Ünite Değerlendirme Cevaplarının ve çözümlerinin paylaşılacağı  yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Soru: Aşağıda verilen doğrulardan hangisinin eğimi diğerlerinden farklıdır?

A) x = 2y  B) 2y – 4x = 0    C) y = 2X –2   D) y – 2x – 2 = 0

Cevap: Her bir şıkta y yi yalnız bırakıp x in önündeki katsayıyı bulmamız gerek arkadaşlar. Sırasıyla gidelim.

A) x = 2y için y = 1/2.x olur

B) 2y – 4x = 0 için y = 2x olur.

C) y = 2X –2  için 2x – 2 zaten

D) y – 2x – 2 = 0  için y = 2x + 2 olur.

Görüldüğü üzere A şıkkında x in önündeki katsayı 1/2, diğer şıklarda ise 2 dir.

Bu durumda A şıkkının eğimi diğerlerinden farklıdır.

 

Soru: Yukarıdaki dağın eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)2/3    B)-2/3     C)-3/2   D) 3/2

Cevap: Eğim formülümüz y=mx ti.

Burada x= – 80,  y=120 dir. Değerleri formülde yerine koyarsak

y=mx den 120 = m. -80 olur. Buradan da

m= -80/120 olur. Sadeleştirirsek;

Eğimi m = -2/3 olarak buluruz. Yanıtımız B şıkkıdır.

 

Soru: 3x – 4y = 12 doğru denkleminin grafiğinin, eksenleri kestiği noktalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) (3, 0) ve (0, 4)     B) (4, 0) ve (0, 3)
C) (4, 0) ve (0, -3)   D) (-4, 0) ve (0, -3)

Cevap: Doğru yanıtımız C şıkkıdır arkadaşlar.

C şıkkındaki değerleri x ve y için yerlerine koyarsak eşitlik sağlanıyor.

Örnek olarak; x yerine 4, y yerine de 0 koyarsak

3x – 4y = 12 için

3.4 – 4.0 = 12

12 = 12 eşitliği sağlanmış olur.

 

Soru: Ayşe, burs verdiği üniversite öğrencisine doğum günüde hediye alacaktır. Bunun için 200 TL olan parasına her ay 50 TL eklemektedir. Ay sayısına x, biriken paraya y dersek, ay ve biriken para arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) y = x + 50               B) y = 200 + 50x
C) y = 200x + 50      D) y = 200 + x

Cevap: Başlangıçta 200 lira parası olduğuna göre eşitlikte  + 200 ün olması gerekiyor.

Her ay da 50 lira eklediğine göre ve ay sayısına da x dendiğine göre her ay için 50x kadar ekleme olacaktır.

O halde eşitsizliğimiz B şıkkı y = 200 + 50x olur.

 

Soru: Aşağıdaki doğru denklemlerinin hangisinin grafiği orijinden geçer?

A) 2y – 5x = 0                       B) x – 3y = 4
C) 4x – 5y = 2                       D) x + 3y – 2 = 0

Cevap: y=mx şeklindeki denklemlerin grafiği orjinden geçer arkadaşlar.

Bu durumda A şıkkındaki 2y – 5x = 0 denkeminin grafiği orjinden geçer

2y – 5x = 0

2y = 5x

y = 5x/2 olur Bu da y=mx kuralına uyumludur.

 

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Kök e Yayınları Sayfa 203 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruların çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Aşağıdaki doğruların grafiklerinin hangisi x eksenine paraleldir?

A) x = 2                     B) y = –3
C) y – 3x = 0            D) x = 3y

Cevap:  x eksenine paralel olması için denklemde x in olmaması gerekiyor.

Bu koşuluda sadece B şıkkı sağlıyor arkadaşlar.

 

Soru: 6x + ay – 5 = 0 doğrusunun eğimi 2 ise a kaçtır?

Cevap: 6x + ay – 5 = 0 denkleminde y yi yalnız bırakıp x in önündeki katsayıyı bulmamız gerekiyor. Çünkü x in önündeki katsayı bize eğimi verir ve eğim de 2 olarak verilmiş.

6x + ay – 5 = 0

ay = -6x + 5

y = -6/a.x + 5/a O halde

-6/a = 2 den a = -3 olarak buluruz.

 

Soru: x > –8 eşitsizliğinin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: x değeri -8 den büyük oldğuna göre -8 den 0 yönüne doğru gösterim olmalıdır.

Ayrıca büyüktür işareti olduğu için de -8 i dahil etmememiz gerekiyor.

Bu durumda yanıtımız A şıkkıdır.

 

Soru: Yanda bir otoparkın ücret tarifesi görülmektedir. Bu otoparka bırakılan
bir aracın otoparkta kalma süresine göre ödenecek ücreti gösteren bir tablo oluşturunuz. Bu ilişkiyi gösteren denklemi yazınız.

Açılış: 08.00
Kapanış: 24.00
Saat ücreti: 2 TL

Cevap:  Saat ücreti 2 tl olarak verildiğine göre

denklemimiz y=2x olur.

 

Soru:  Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi –2x + 3 > 5 eşitsizliğini sağlayan tam sayılardan biridir?

A) 5   B)3    C)0   D)-2

Cevap: –2x + 3 > 5 denkleminde verilenlere göre x i yalnız bırakırsak

–2x  > 2

x < -1 olur.

O halde eşitsizliği sağlayan D şıkkı -2 dir.

 

Soru: 2 – 4x < 3x – 12 eşitsizliğini sağlayan x değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) x < 2    B) x < 7     C) x > 2    D) x > – 2

Cevap: Soruda verilen eşitsizlikte x değerini yalnız bırakmamız gerekiyor

2 – 4x < 3x – 12

2 + 12 < 3x + 4x

14 < 7x

2 < x olarak cevabı buluruz.

 

Soru: “Bir sayının iki katının 3 eksiği, o sayının 5 katından büyüktür.” cümlesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2x – 3 > 5x    B) 2x – 3 >  x + 5   C)2(x – 3) > 5x   D) 2(x – 3) > 5 + x

Cevap: Sayımıza x dersek arkadaşlar

2x – 3 > 5x olur. Yani doğru yanıtımı A şıkkıdır.

 

Soru: 3(x – 5) ≤ –6 eşitsizliğini sağlayan x değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) x ≤ –7   B) x ≤ –3    C) x ≤ 3    D) x ≤ 7

Cevap: Soruda verilen eşitsizlikte x değerini yalnız bırakırsak

3(x – 5) ≤ –6

3x – 15 ≤ –6

3x  ≤ –6 + 15

3x  ≤  9

x  ≤  3 olur.

 

Soru: 2x – 12 = 3(x – 6) denklemini sağlayan tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) -6  B) -2  C)6   D)2

Cevap: x i yalnız bırakarak soruyu çözmeye çalışalım.

2x – 12 = 3(x – 6)

2x – 12 = 3x – 18

– 12 + 18 = 3x – 2x

6 = x olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: 2x – 5 > 7 eşitsizliğini aşağıdakilerden hangisi sağlamaz?

A) 9  B) 8  C)7   D)6

Cevap: x i yalnız bırakarak soruyu çözelim arkadaşlar

2x – 5 > 7

2x > 12

x > 6

Bu durumda D şıkkı eşitsizliği sağlamaz

 

Soru: (m + 1) x – 8 = 0 denklemini sağlayan x değeri 4 ise m kaçtır?

A) 0  B) 1  C)2   D)3

Cevap: x yerine 4 koyalım arkadaşlar.

(m + 1) x – 8 = 0

(m + 1) 4 – 8 = 0

4m + 4 – 8 = 0

4m = 4

m = 1 olur.

 

Soru: 3(x – 7) + 5(x – 3) = 6x + 4 denklemini sağlayan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:  x i yalnız bırakarak soruyu çözmeye çalışalım.

3(x – 7) + 5(x – 3) = 6x + 4

3x – 21 + 5x – 15 = 6x + 4

– 36 + 8x  = 6x + 4

2x = 40

x = 20 olarak buluruz.

 

Soru: y = mx – 5 doğrusunun B(2, 3) noktasından geçmesi için eğim ne olmalıdır?

A) -4  B) -3  C)3   D)4

Cevap: x yerine 2, y yerine de 3 koyarak m değerini bulmaya çalışalım

y = mx – 5

3 = 2m – 5

8 = 2m

4 = m olarak buluruz.

Bir cevap yazın