8.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020 2021

8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 2020 2021 eğitim yılı için 2 adet MEB Yayınları ve birde Kök-E yayınlarına ait kitaplar derslerde işlenmektedir. Ders kitapalrına ait soruların cevaplarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Kök-e Yayıncılık

Yukarıda paylaştığımız bağlantı adreslerinde kitaptaki soruların cevapları sıralı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca sitemizde sayfa sayfa cevaplarda bulunmaktadır. Eksik gördüğünüz bir soru olursa yorum kısmından soruyu paylaşabilirseniz öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde sorunuzu detaylıca cevaplandıracaklardır.

Aşağıda, kitaptaki soruların çözümlerinin yer aldığı örnek sorular paylaşılmıştır.

Soru: Sevcan Öğretmen iki öğrencisini alanı 38 m2 olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçeyi şeritle çevirmeleri için görevlendirmiştir. Bahçenin kenar uzunlukları asal sayı olduğuna göre kaç metre şerit kullanacaklarını bulunuz.

Cevap: Uzun kenar 19 m –> 19 x 2 = 38

Kısa Kenar 2 m –> 2 x 2 = 4

38 + 4 = 42 m olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: a = 2, b = 5 ve c = 7 olduğuna göre 140 sayısının a, b ve c cinsinden eşitini yazınız.

Cevap: Aşağıdaki şekilde eşitliği yazarız.

22 x 5 x 7

 

Soru: 12 ile 60 sayılarının en küçük ortak katını bulunuz.

Cevap:

12 60 | 2
6 30 | 2
3 15 | 3
1 5 | 5
1

2 x 2 x 3 x 5 = 60 olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Bir limandaki iki gemiden biri 20, diğeri 25 günde bir sefere çıkmaktadır. Bu gemilerin limandan aynı anda sefere çıktıktan en az kaç gün sonra birlikte sefere çıkacaklarını bulunuz.

Cevap:

20 25 | 2
10 25 | 2
5 25 | 5
1 5 | 5
1

EKOK (20, 25) 2 x 2 x 5 x 5 = 100

100 gün sonra birlikte sefere çıkmış olurlar.

Bir cevap yazın