8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Sayfa 185-186-187-188-189

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 185-186-187-188-189çözümleri 2019 – 2020 yılları için yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  Hangi sayının 3 fazlasının yarısı aynı sayının 11 eksiğine eşittir?

Cevap:  Sayımıza x diyelim arkadaşlar ve denklemi oluşturalım.

(x + 3)/2 = x -11 olur.

x +3 = 2x – 22

x = 25 olarak buluruz.

 

Soru: 5x − 1 ≤ 4x − 10 eşitsizliğini sağlayan x değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) x ≤ − 9 B) x ≤ 9 C) x ≥ − 9 D) x ≥ 6

Cevap: x i yalnız bırakacak şekilde soruyu çözümleyelim.

5x − 1 ≤ 4x − 10

x ≤  − 9 olur. Bu duurm da cevabımız A şıkkıdır.

 

Soru: Bir dar açının alabileceği değerlerin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 ≤ x ≤ 90 B) x ≥ 90 C) 0 < x < 90 D) 90 < x < 180

Cevap: Dar açının ölçü aralığı 0 ile 90 derece arasındadır.

Ama dikkat edelim bu ili açının arasında olabilir yani 0 ve 90 olamaz.

Bu nedenle de yanıtımız. C) 0 < x < 90 dır.

 

Soru: “Masada en az 6 tabak var.” cümlesine karşılık gelen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?

A) t < 6 B) t > 6 C) t ≤ 6 D) t ≥ 6

Cevap: En az 6 tabak olduğuna göre tabak sayısı 6 ya eşit ve daha fazla olmalıdır.

Bu durumda yanıtımız D) t ≥ 6 olur.

 

Soru: Tanesi 3 TL ile 5 TL arasında olan kalemlerden 7 tane alan bir kişi kaç TL ödemiş olabilir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 45

Cevap: Tanesi 3 TL ile 5 TL arasındaolduğuna göre kalemin fiyatı 4 TL dir.

Bunlardan 7 tane alırsak 7×4 = 28 TL ödeme yapmış olabilriiz.

 

Soru: 2x + y –10 = 6 doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) –10 B) –2 C) 4 D) 6

Cevap: sorudaki denklemde y yi yalnız bırakmamız gerekiyor.

2x + y –10 = 6

y = -2x +16 olur. Burada x in önündeki katsayı eğimdir.

O halde doğrunun eğimi -2 dir.

 

Soru: Koordinat sisteminde orijinden ve A(7, 1) noktasından geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) 7 C) 1 D)1/7

Cevap: Eğim y/x den bulunur.

Burada y=7, x=1 olduğuna göre eğim de 1/7 olur arkadaşlar.

 

Soru: Bozuk bir termometre, bulunduğu ortamdaki sıcaklığı gerçek sıcaklığından 3 °C ye kadar daha fazla veya 4 °C ye kadar daha az gösterebilmektedir. Bu termometrenin 18 °C gösterdiği bir ortamın gerçek sıcaklığı a santigrat derecedir. Buna göre a’nın alabileceği en geniş aralık aşağıdaki eşitsizliklerden hangisidir?

A)15 < a < 22 B) 14 ≤ a ≤ 21 C) 15 ≤ a ≤ 22 D) 14 < a < 21

Cevap: gerçek sıcaklığından 3 °C ye kadar daha fazla veya 4 °C ye kadar daha az gösterdiğine göre 18 dereceden 3 derece fazla ve 4 derece az olmalı

O halde 18 – 4 ≤ a ≤ 18 + 3 olur.

B) 14 ≤ a ≤ 21 olur.

 

Soru: Emre parasının 1/7’si ile kitap ve 6 TL’si ile defter alınca parasının yarısını harcamış oluyor. Emre’nin başlangıçtaki parasının kaç TL olduğunu bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre denklemi oluşturursak, paramıza x diyelim.

x/7 + 6 = x/2 olur.

x/2 – x/7 = 6 olur. paydaları 14 te eşitlersek

(7x – 2x)/14 = 6

5x = 84

x = 84/5 olur.

 

Soru: –7≤ a + 5 < 14 ifadesini sağlayan a tam sayı değerleri toplamını bulunuz.

Cevap: a değerini yalnız bırakmamız gerekiyor.O denenle 5 değerini her iki tarafa da dağıtmamız gerekiyor.

–7≤ a + 5 < 14

–7 -5 ≤ a < 14 – 5

-12 ≤ a < 9

Bu durumda a nın alacağı değerler -12 den 8 dahil 8 e kadar dır.

BUnları da toplarsak -8 den + 8 e kadar olanlar birbirini götürecektir.

Geirye ise 12 – 11 -10 -9 kalır ve toplamları da -42 olur.

 

Soru: 24x − 2y + 5 = 0 doğrusunun eğimi kaçtır?

Cevap: Eğimi bulmak için y değerini yalnız bırakmamız gerekiyor.

24x − 2y + 5 = 0

2y = 24x + 5

y = 12x + 5/2 olur.

Eğim değerimiz de x in önündeki katsayı olduğuna göre eğim değerimiz 12 dir.

 

Soru: −2x + 7 ≥ −57 ise x’in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

Cevap: yanıtı bulmamız için x değerini yalnız bırakmamız gerekiyor.

−2x + 7 ≥ −57

64 ≥ 2x

32 ≥ x

Bu durumda x in en büyük tam sayı değeri 32 dir.

 

Soru: x eksenine paralel doğruların eğimi kaçtır?

Cevap: Doğru, x eksenine paralel olduğu için;

Eğim miktarımız da 0 derecedir.

 

Soru: y = 5x + 7 doğrusunun eğimi kaçtır?

Cevap: Doğrunun eğiminde y yalnız kaldıktan sonra x değerinin önündeki katsayı bize eğim miktarını verir.

Bu nedenle de orudaki eğim değerimiz 5 tir.

 

Soru: 3x + 9 < 60 eşitsizliğinin çözümü x < a ise a’nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?

Cevap: İlk önce x değerini yalnız bırakalım.

3x + 9 < 60

3x < 51

x < 17  olur. Burada x değeri en büyük 16 tam sayı değerini alır.

x < a olduğuna göre a tam sayısı en büyük olarak sonsuz değer alabilir.

 

Soru: −27 ≤ −3x ≤ 27 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayı değeri kaçtır?

Cevap:  −27 ≤ −3x ≤ 27

−9 ≤ −x ≤ 9 bunu da x ile bölersek, yönlerde değişir.

1 ≥ x ≥ -1  olur.

BU durumda en büyük x tam sayı değeri 1 dir.

 

Soru: (a − 2, 2) noktası koordinat sisteminde (5, 2) noktasına karşılık geliyor ise a = ?

Cevap: koordinat sisteminde (5, 2) noktasına karşılık geldiğine göre

a – 2 = 5 olmalıdır. Buradan da

a = 7 oalrak yanıtı buluruz.

 

Soru: 8x = 2y − 3 doğrusunun eğimi kaçtır?

Cevap: y değerini yalnız bırakmamız gerek.

8x = 2y − 3

2y = 8x + 3

y = 4x + 3/2 olur. Buraad x değerinin önündeki katsayı bize eğimi verdiği için

Eğim değerimiz 4 olur.

 

Soru: y = x doğrusunun eğimi kaçtır?

Cevap: Eğim değeri y yalnız kaldıktan sonra, x in önündeki katsayı olduğuna göre;

eğim değerimiz 1 olur.

 

Soru: −2 < 2x ≤ 104 eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı değeri kaçtır?

Cevap: x değerini yalnız bırakalım arkadaşlar.

−2 < 2x ≤ 104

−1 < x ≤ 52 olur.

Buradan da x in en büyük tam sayı değeri 52 olur.

 

Soru: x + 3y = 47 denklemi x eksenini (a, 0) noktasında kestiğine göre a = ?

Cevap: (a, 0) noktasında kestiğine göre x yerine a, y yerine de 0 koymalıyız denklemde

a + 3.0 = 47

a=47 olur.

 

Soru: 5 ≤ 2x < 44 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayı değeri kaçtır?

Cevap: x değerini yalnız bırakalım arkadaşlar.

5 ≤ 2x < 44

5/2 ≤ x < 22

Bu durumda en büyük x tam sayı değeri 21 olur.

 

Soru: (2, a+5) koordinat sisteminde (2, 12) noktasına karşılık geliyor ise a = ?

Cevap: (2, a+5) koordinat sisteminde (2, 12) noktasına karşılık geldiğine göre;

a + 5 = 12 olur.

a = 7 olur.

Bir cevap yazın