8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140-141-142-143-144-145

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Kök-e yayıncılık Sayfa 140-141-142-143-144-145 in yanıtlarını paylaşacağız. Dilerseniz sorularımıza geçelim arkadaşlar.

Soru: Aşağıdaki cebirsel ifadeleri ortak çarpan parantezine alarak çarpanlarına ayırınız.

a) 3x + 12
b) 2x + 8x2
c) xy2 – 5xy
ç) x2y – 6xy – xy2
d) 2x + 6y
e) x3 + x2 +

Cevap: Her bir şıkkın yanıtı aşağıdaki gibidir.

a) 3x + 12 = 3(x + 4)

b) 2x + 8x2 = 2x (1 + 4x)

c) xy2 – 5xy = xy(y – 5)

ç) x2y – 6xy – xy2 = (x – y) . (x – y – 6)

d) 2x + 6y = 2(x + 3y)

e) x3 + x2 + x = x(x2 – x + 1)

 

Soru: Aşağıdaki cebirsel ifadeleri, iki kare farkı özdeşliğinden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a) 9 – a2
b) 121 – a2
c) 1012 – 982
ç) 4a2 – 100
d) y2z2 – 36
e) 81 – 144a2

Cevap: Her bir şıkkın yanıtı aşağıdaki gibidir.

a) 9 – a2 = (3 – a) . (3 + a)

b) 121 – a2 = (11 – a) . (11 + a)

c) 1012 – 982 = (101 – 98) . (101 + 98)

ç) 4a2 – 100 = (2a – 10) . (2a + 10)

d) y2z2 – 36 = (yz + 6) . (yz – 6)

e) 81 – 144a2 = (9 + 12a) . (9 – 12a)

 

Soru: Aşağıdaki cebirsel ifadeleri, tam kare özdeşliklerden yararlanarak çarpanlarına ayırınız.

a) x2 – 2x + 1
b) 9a2 + 6a + 1 =
c) 36 – 12x + x2
ç) 9x2 + 24xy + 16y2
d) 64 – 48a + 9a2
e) 100 + 20x + x2

Cevap: Her bir şıkkın yanıtı aşağıdaki gibidir.

a) x2 – 2x + 1 = (x – 1)2

b) 9a2 + 6a + 1 = (3a + 1)2

c) 36 – 12x + x2 = (x -6)2

ç) 9x2 + 24xy + 16y2 = (3x + 4y)2

d) 64 – 48a + 9a2 = (3a – 8)2

e) 100 + 20x + x2 = (x + 10)2

 

Soru: 16×2 + Mx + 25 ifadesinin iki terim toplamının karesi olması için M ne olmalıdır?

Cevap: İfademizi kapatırsak

(4x + 5)2 = 16x2 + 40x + 25

M = 40 olarak buluruz.

 

Soru: x + y = 9, x2 + y2 = 25 ise xy kaçtır?

Cevap: (x + y)2 = x2 + 2xy + y2  dir. Soruda verilenleri yerine koyarsak

81 = 25 + 2xy

2xy =81 – 25

2xy = 36

x.y = 16 olarak buluruz.

 

Soru: 108x2 teriminin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) x B) 2 C) 54x2 D) 5x

Cevap: D şıkkı olan 5x değeri olamaz.

 

Soru: Bir müzik korosunda 58 kişiden 13’ü erkektir. Bu korodan rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığını karşılaştırnız. Hangi olasılık daha büyüktür?

Cevap: Kız kişi sayısı 58-13 = 45 tir.

rastgele seçilen bir kişinin kız olma olasılığı ile erkek olma olasılığı karşılaştırması

48/58 > 13/58

 

Soru: İki zar aynı anda atılıyor. Zarlardan birinin üste gelen yüzündeki nokta sayısının, diğerininkinden 2 fazla olması olasılığı aşağıdalerden hangisidir?

A) 2/9 B) 1/10 C) 3/5 D) 5/12

Cevap: Yanıtımız 2/9 dur arkadaşlar.

 

Soru:  1’den 20’ye kadar olan sayılardan rastgele seçilen bir sayının 3’e tam bölünme olasılığı kaçtır?

A) 1/2 B) 7/10 C) 3/10 D) 9/20

Cevap: 1’den 20’ye kadar olan sayılardan 3,6,9,12,15 ve 18 sayıalrı 20 ye tam olarak bölünebilir.

Yani toplamda 6 adet sayı 3 e tam olarak bölünür.

O halde 6/20 den 3/10 olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: BURSA kelimesinin harflerinin her hbiri eş özellikteki kartlara yazılarak kartlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartta U harfinin yazılı olma olasığı kaçtır?

A) 2/5 B) 1/5 C) 1/4 D) 1/2

Cevap: BURSA kelimesinde U harfinden 1 adet olduğuna ve BURSA kelimesinde de toplamda 5 adet harf olduğuna göre

Torbadan rastgele çekilen bir kartta U harfinin yazılı olma olasığı 1/5 olur.

 

Soru: Aşağıdaki gerçek sayılardan kaç tanesi bir olasılık değeri belirtebilir?
– 0,5 – %40 – 3/5 – 5  -1/5 – pi – 0,005

A) 6 B) 5 C) 4 D) 2

Cevap: 4 adeti bir olasılık belirtebilri arkadaşlar

Bunlar 0,5 – 3/5  -1/5 – 0,005 tir.

 

Soru: Bir torbada eş özellikte 8 tane kırmızı, 6 tane siyah top vardır. Torbadan rastgele bir top çekildiğinde topun siyah olma olasılığı kaçtır?

A) 11/14 B) 4/7 C) 3/7 D) 1/7

Cevap:Toplamda 8+6 = 14 adet top vardır. O halde

çekildiğinde topun siyah olma olasılığı 6/14 = 3/7 dir.

 

Soru: Bir madenî para arka arkaya iki kez havaya atılıyor. Bir kez yazı gelme olasılığı kaçtır?

A) 1/4 B) 1 C) 3/4 D) 1/2

Cevap: İlk atışta yazı gelme olasılığı 1/2 dir

İkinci atışta da yazı gelme olasılığı 1/2 dir.

Bu durumda 1 kere yazı gelem olasılığı 1/2 olur.

KategorilerGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir