8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 158 çözümleri 2019 – 2020 yılları için yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  “Tüketilen enerji miktarının üretime etkisi” ifadesindeki bağımlı ve bağımsız değişkenleri bulup nedenleriyle yazınız.

Cevap: Soruda verilenlere göre;

Bağımlı değişken, üretime etkisidir.

Bağımsız değişken ise enerji miktarıdır.

 

Soru: 100 cm uzunluğundaki fidanın boyu her ay 2 cm uzamaktadır. Fidanın boyu ile geçen zaman arasındaki ilişkinin tablosunu oluşturup denklemini yazınız.

Cevap: Tabloyu aşağıda biçimde oluşturabiliriz arkadaşlar.

 

Soru: Sevin, içinde 40 TL olan kumbarasına her hafta 35 TL atmaktadır. Buna göre kumbarada biriken para ile geçen zaman arasındaki ilişkinin denklemini yazınız.

Cevap: hafta sayısına x, geçen zamana da y diyelim arkadaşlar.

Bu durmda denklemimiz;

y = 35x + 40 olur.

 

Soru: Açılış fiyatı 4 TL olan bir taksimetre her km için 3 TL yazmaktadır. Taksiyle 28 km yolculuk yapan birinin kaç TL ödeyeceğini bulunuz.

Cevap: km miktarına x diyelim, toplam ödenecek tutara da y diyelim arkadaşlar.

y = 3x + 4

y = 3 . 28 + 4

y = 88 olarak ödenecek miktarı bulmuş oluruz.

 

Soru: Deposunda 40 litre yakıt bulunan bir otomobil her 100 km de 5 litre yakıt harcamaktadır. Buna göre depoda kalan yakıt miktarı ile gidilen yol arasındaki ilişkiye ait denklemi bulunuz.

Cevap: Soruda verilenlere göre yakıt miktarına y, gidilen yola da x dersek

(x/5).100 = 20x gidilen yol miktarı  olur.

40 – (km adedi).5 = kalan yakıt olur.

“8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158” için bir yanıt

Bir cevap yazın