8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 202

8. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Kök e Yayınları Sayfa 202 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruların çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Aşağıda verilen doğrulardan hangisinin eğimi diğerlerinden farklıdır?

A) x = 2y  B) 2y – 4x = 0    C) y = 2X –2   D) y – 2x – 2 = 0

Cevap: Her bir şıkta y yi yalnız bırakıp x in önündeki katsayıyı bulmamız gerek arkadaşlar. Sırasıyla gidelim.

A) x = 2y için y = 1/2.x olur

B) 2y – 4x = 0 için y = 2x olur.

C) y = 2X –2  için 2x – 2 zaten

D) y – 2x – 2 = 0  için y = 2x + 2 olur.

Görüldüğü üzere A şıkkında x in önündeki katsayı 1/2, diğer şıklarda ise 2 dir.

Bu durumda A şıkkının eğimi diğerlerinden farklıdır.

 

Soru: Yukarıdaki dağın eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)2/3    B)-2/3     C)-3/2   D) 3/2

Cevap: Eğim formülümüz y=mx ti.

Burada x= – 80,  y=120 dir. Değerleri formülde yerine koyarsak

y=mx den 120 = m. -80 olur. Buradan da

m= -80/120 olur. Sadeleştirirsek;

Eğimi m = -2/3 olarak buluruz. Yanıtımız B şıkkıdır.

 

Soru: 3x – 4y = 12 doğru denkleminin grafiğinin, eksenleri kestiği noktalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) (3, 0) ve (0, 4)     B) (4, 0) ve (0, 3)
C) (4, 0) ve (0, -3)   D) (-4, 0) ve (0, -3)

Cevap: Doğru yanıtımız C şıkkıdır arkadaşlar.

C şıkkındaki değerleri x ve y için yerlerine koyarsak eşitlik sağlanıyor.

Örnek olarak; x yerine 4, y yerine de 0 koyarsak

3x – 4y = 12 için

3.4 – 4.0 = 12

12 = 12 eşitliği sağlanmış olur.

 

Soru: Ayşe, burs verdiği üniversite öğrencisine doğum günüde hediye alacaktır. Bunun için 200 TL olan parasına her ay 50 TL eklemektedir. Ay sayısına x, biriken paraya y dersek, ay ve biriken para arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) y = x + 50               B) y = 200 + 50x
C) y = 200x + 50      D) y = 200 + x

Cevap: Başlangıçta 200 lira parası olduğuna göre eşitlikte  + 200 ün olması gerekiyor.

Her ay da 50 lira eklediğine göre ve ay sayısına da x dendiğine göre her ay için 50x kadar ekleme olacaktır.

O halde eşitsizliğimiz B şıkkı y = 200 + 50x olur.

 

Soru: Aşağıdaki doğru denklemlerinin hangisinin grafiği orijinden geçer?

A) 2y – 5x = 0                       B) x – 3y = 4
C) 4x – 5y = 2                       D) x + 3y – 2 = 0

Cevap: y=mx şeklindeki denklemlerin grafiği orjinden geçer arkadaşlar.

Bu durumda A şıkkındaki 2y – 5x = 0 denkeminin grafiği orjinden geçer

2y – 5x = 0

2y = 5x

y = 5x/2 olur Bu da y=mx kuralına uyumludur.

Bir cevap yazın