Üçgende Eşil Kuralları:

1. Kenar – Açı- Kenar (K.A.K) Eşil Kuralı: