9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 183 çözümlerini detaylıca yanıtlanmış biçimde bu yazımızda bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar.

Soru:  Yandaki grafikte A, B ve C kaplarındaki şeker ve su miktarları verilmiştir. Bu kaplardan eşit miktarda karışımlar alınıp yeni bir kaba dökülürse oluşan karışımın şeker oranının yüzde kaç olacağını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenlere göre

(2 + 4 +6) / (10 + 10 + 10)

= 12 / 30

= 4 / 10

= 40 / 100 => % 40 olarak buluruz.

 

Soru: Şekildeki dairesel pistte V1=30 m/sn. ve V2=20 m/sn. hızlarıyla iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ettikten 4 sn. sonra ilk kez karşılaşıyorlar. Bu araçlar hiç durmadan yollarına devam ettiklerinde 11. kez karşılaşmalarının harekete başlamalarından kaç saniye sonra gerçekleşeceğini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenlere göre

X = (V1 + V2) . t

(30 + 20) . 4 = 200 m

Pistin tamamı 200 . 360 / 120 = 600 m

600 = (30 + 20) . t

t = 12 sn

12 . 10 + 4 = 124 sn olarak buluruz.

 

Soru: Hızları saatte 80 km ve 60 km olan iki araç aynı anda aynı noktadan aynı yolu kullanarak aynı yere gittiklerinde, hızlı araç yavaş olan araçtan 2 saat önce varmaktadır. Buna göre yavaş olan aracın bu yolu kaç saatte gittiğini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenlere göre

80 . t = 60. (t + 2)

80t = 60t + 120

20t = 120

t = 6

Yavaş olan t + 2 = 6 + 2 = 8 saat olarak buluruz.

 

Soru: Bir karışımdaki şeker miktarının su miktarına oranı 17 8 dir. Buna göre karışımdaki şeker oranının yüzde kaç olduğunu bulunuz.

Cevap: Soruda verilenlere göre

Karışım = Şeker + su = 8 + 17 = 25

25      8

100    X

X = % 32 olarak buluruz.

 

Soru: Bataryaları boş olan A ve B marka cep telefonlarının şarj olma süreleri sırasıyla 4 ve 5 saattir. A marka telefonun %20 si, B marka telefonun %10 u dolu iken aynı anda şarja takılan bu telefonlardan A marka telefonun bataryası %100 dolduğunda B marka telefonun bataryasının yüzde kaç dolmuş olacağını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenlere göre

4 saat     100

x              80

x = 32 /10 saat

5 saat            100

32/10 saat       x

x = % 72 olarak buluruz.

 

Soru: Şekilde A ve B araçlarının yol-zaman grafiği verilmiştir. Bu araçların aynı anda aralarında 800 km olan iki noktadan birbirine doğru hareket ettikten kaç saat sonra karşılaşacaklarını bulunuz.

Cevap: Sorunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz  arkadaşlar.

 

Soru: Bir ayda 200 kilovat elektrik tüketen bir haneye ay sonunda 100 lira fatura gelmiştir. Bu faturadaki vergi miktarı, tüketilen elektrik tutarının %25 i kadardır. Buna göre 1 kilovat elektriğin fiyatı kaç liradır?

Cevap: Sorunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz  arkadaşlar.

Bir cevap yazın