9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 192 çözümlerini detaylıca yanıtlanmış biçimde bu yazımızda bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar.

Soru: Bir sepetteki elmaların 1/3 i yendikten sonra 8 kg daha elma yeniyor. Geriye ilk durumdaki elmaların yarısı kaldığına göre başlangıçta sepette kaç kilogram elma vardır?

Cevap: Elmaların tamamına x dersek,

Yenen elmalar, 1/3x + 8 olur.

Soruda geriye elmaların yarısı kaldı dendiğine göre, elmaların yarısı(1/2x) yenmiştir. O halde;

1/3x + 8 = 1/2x olur. ⇒ 8 = 1/2x – 1/3x paydaları eşitlersek;

8= 3/6x – 2/6x ⇒ 8 = 1/6 x ise x= 48 olur.

Başlangıçta sepette 48 elma bulunur.

 

Soru: Bir kuruyemişçideki fıstık ve fındıkların toplam ağırlığı 80 kg dır. Fıstığın kilogramı 12 TL, fındığın kilogramı 48 TL olup bu kuruyemişlerin toplam değeri 1860 TL olduğuna göre kuruyemişçide kaç kilogram fındık vardır?

Cevap: Fındığa “f”; fıstığa “t” diyelim arkadaşlar.

f + t = 80 (1)

48f + 12t = 1860 (2)

  1. denklemi -12 ile çarpalım:

-12f – 12t = -960 (3)

  1. denklem ile 3. denklemi taraf tarafa toplayalım:

36f = 900

f = 25 kilogram.

 

Soru: Spor müsabakalarına hazırlanan Ferdi, ilk gün bir miktar yol koştuktan sonra her gün bir önceki günden 3 km fazla koşmaktadır. Bir haftada toplam 77 km koştuğuna göre ilk gün kaç kilometre yol koşmuştur?

Cevap: İlk gün koştuğu km ye x diyelim arkadaşlar

İkinci gün x+3
Üçüncü gün x+6
Dördüncü gün x+9
Beşinci gün x+12
Altıncı gün x+15
Yedinci gün x+18 km koşmuştur.

Bir haftada koştuğu km leri toplarsak:

x + (x+3) + (x+6) + (x+9) + (x+12) + (x+15) + (x+18) = 77
7x+63=77
7x=14
x=2

O halde ilk gün 2 km koşmuştur.

 

Soru: Bir çubuk 8 eşit parçaya ayrılıyor. Eğer bu çubuk 10 eşit parçaya ayrılsaydı parçalardan her biri 3 cm daha kısa olacaktı. Buna göre çubuğun parçalara ayrılmadan önceki boyu kaç santimetredir?

Cevap: Bu soruyu en kısa yol ile çözmek için çubuğun bölünmeden önceki boyutuna A diyelim.

Çubuğu 8 parçaya böldüğümüzde, 10 parçaya böldüğümüz ana göre her bir parçanın boyu 3 cm kadar daha uzun olarak söylenmiş. Hemen bir denklem kuralım.

A/8 = A/10 + 3
A/8 – A/10 = 3
2A/80 = 3
2A= 80×3 = 240
A=120

Cevabımız bu denklemde bulduğumuz sonuca göre D seçeneği 120 olur.

 

Soru: Aysun ve Beril’in paraları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

  • Aysun, Beril’e 40 TL verirse paraları eşit olmaktadır.
  • Beril, Aysun’a 20 TL verirse Aysun’un parası Beril’in parasının 5 katı olmaktadır.

Buna göre Aysun’un başlangıçtaki parası kaç TL dir?

Cevap: Aysun’un parasına “a”; Berilin parsına “b” diyelim:

a-40 = b+40=>Aysun, Beril’e 40 TL verirse paraları eşit olmaktadır.

(b-20)x5 = a+20=>Beril, Aysun’a 20 TL verirse Aysun’un parası Beril’in parasının 5 katı olmaktadır.

a-b = 80 (ilk denklemden)
5b-100 = a+20 (ikinci denklemden)
5b-a = 120

a-b = 80
5b-a = 120 taraf tarafa toplayalım.

4b = 200
b = 50
a-50 = 80==> a = 130

 

Soru: 3 litrelik ve 5 litrelik iki kovası bulunan Recep, 140 litrelik bir havuzu bu kovalarla dolduracaktır. Her kovayı tamamen doldurarak ve her kovayı en az bir kez kullanarak bu havuzu en az kaç kova suyla doldurabilir?

Cevap: Her kovayı en az bir kere kullanacağına göre 3 litrelik kovayı en az kaç kere kullanması gerektiğini bulmalıyız. 3 litrelik kovayı en az 5 kere kullanması gerekiyor ki kalan su miktarı 5 litrelik kova ile tamamen taşınabilsin. O halde:

3×5 = 15 litre 3 litrelik ile taşındı

140-15 = 125 litre kaldı.

125/5 = 25 kere 5 litrelik kova kullanılır.

25+5 = 30 kova  su ile

 

Soru: Bir sınıftaki öğrenciler bahçede 3 erli sıra oluyor. Bu öğrenciler 2 şerli sıra olsalardı sıra sayısı 5 artacaktı. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

Cevap: Öğrenciler ikişerli ya da üçerli sıra olduklarında kaç tane sıra olduğunu bilmiyoruz.

Bu sebeple 3 erli sıra olduklarında x tane sıra olsun diyelim. O zaman bu sınıfta 3x tane öğrenci bulunmaktadır.

Öğrenciler 2 şerli sıra olduğunda sıra sayısı 5 arttığına göre bunu x+5 şeklinde gösterebiliriz. Bu durumda sınıfta 2(x+5) tane öğrenci bulunur.

Sınıftaki öğrenci sayısı değişmeyeceği için bu iki denklemi birbirine eşitlersek:

3x = 2(x+5) ise
3x = 2x+10
x = 10 tane sıra olur.

Öğrenciler 3 erli olarak x tane sıra oluşturursa bu sınıfın mevcudu 3×10 = 30 kişidir.

 

Soru: Gamze bir bilet kuyruğunda baştan (n + 1). kişi, sondan ise (2n – 3). kişidir. Kuyrukta toplam 66 kişi olduğuna göre Gamze’nin önünde kaç kişi vardır?

Cevap: Gamze bir bilet kuyruğunda baştan (n + 1). kişi, sondan ise (2n – 3). kişi ise kuyrukta toplamda ( n + 1 ) + ( 2n – 3 ) – 1 kişi var demektir. ( -1’in sebebi gamzeyi bir baştan birde sondan başlarken iki defa saymamızdır.) Yani,

Kuyrukta toplam = 3n – 3 kişi vardır.
Ancak soru bize 66 kişi olduğunu söylüyor. Yani,

3n – 3 = 66
3n = 69
n = 23 olarak  bulunur.

Gamze baştan (n+1). kişi yani 23 +1 = 24. kişi ise Gamze’nin önünde 23 kişi vardır.

 

Soru: Bir telin bir ucundan bir miktar kesiliyor. Kesilen kısmın yarısı telin diğer ucuna ekleniyor. Telin orta noktası ilk duruma göre 15 cm kaydığına göre telin ucundan kaç santimetre kesilmiştir?

Cevap: Tel = 2a —> Orta nokta = a

Kesilen 4x —> Yarısı 2x

2a – 4x + 2x / 2 = 2a – x / 2

a – (a – x) + 2x = 15

3x = 15

x = 5

4 . 5 = 20 olarak buluruz.

 

Soru: Ömer ile Fatih’in bu günkü yaşları toplamı 46 dır. Ömer’in 4 yıl önceki yaşı Fatih’in 2 yıl sonraki yaşına eşit olacağına göre Ömer’in bugünkü yaşı kaçtır?

Cevap: Ömer+Fatih= 46 verilmiş.

Ömerin 4 yıl önceki yaşı= Ömer-4

Fatihin 2 yıl sonraki yasi= Fatih+2
Bu ikisi birbirine eşit verilmiş.

Ömer-4= Fatih+2
Ömer-Fatih= 6
Ömer+Fatih=46 idi. Alt alta toplayalım

2Ömer= 52
Ömer= 26 yaşında.

 

Soru: AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AB yaşındaki Osman, A + B yıl önce 2A + 2B yaşındaydı. Buna göre Osman’ın şimdiki yaşı kaçtır?

Cevap: AB = 10A + B

10A + B – (A+B) = 2A + 2B

10A + B – A – B = 2A + 2B

7A = 2B

A= 2

B= 7

Osman’ın şimdiki yaşı 27’dir.

Bir cevap yazın