9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ödev Yayınları Sayfa 210 çözümlerini detaylıca yanıtlanmış biçimde bu yazımızda bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar.

 

Soru: Üç basamaklı x1y sayısının 4 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre x + y toplamının alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: soruda x + y toplamının alabileceği en küçük değer  sorulduğu için mümkün olduğunca x ve y değerlerini en küçük almamız gerekiyor.

O halde x yerine en küçük değer olarak 1 diyebiliriz.

x1y bu sayının 4 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre y yerine de 0 diyebiliriz.

Bu durum da x+y nin en küçük değeri 1+0 dan 1 dir.

 

Soru: 4758 sayısının 11 ile bölümünden kalan A, 8028 sayısının 8 ile bölümünden kalan B olduğuna göre dört basamaklı ABAB sayısının 6 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 4758 sayısının 11 ile bölümünden kalan A olarak verildiğine göre 11 ile bölünebilme kuralından A değerini bulalım.

(8+7)-(5+4)

15-9=6 olarak A değerini buluruz.

8028 sayısının 8 ile bölümünden kalan B olarak verilmiş. 8 ile bölünebilme kuralından da B değerini bulalım.

028/8 sonucundan kalan değeri 4 tür. Bu durumda B değeri de 4 tür.

soruda ise ABAB sayısının 6 ile bölümünden kalan sorulmuş. Yani

6464 / 6 ifadesinden kalan değer de 2 dir.

 

Soru: Üç basamaklı ABC ve CBA sayıları için B < C ve ABC – CBA = 198 olduğuna göre bu koşula uyan en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayının farkı aşağıdakilerden hangisine tam bölünmez?

Cevap: ABC – CBA = 198 bu ifadeyi açarsak

100A+10B+C-100C-10B-A=198 olur.

99A-99C=198

99(A-C)=198

A-C=2 çıkar.

Şimdi de en büyük doğal sayı ile en küçük doğal sayıları bulalım.

en büyük ABC sayısı A değerine 9 vermeliyim. Bu durumda C değerim de 7 olur. Çünkü A-C değerini 2 bulmuştuk. Bu sayının en büyük değerini alması için de B değerine 6 demeliyim Çünkü B<C olarak verilmiş.

O halde en büyük doğal sayımız 967 olur.

Şİmdi de en küçük sayımızı bulalım.

A-C=2 olduğu için A yerine 3 versem C değeri 1 olur. C 1 olduğunda da B değeri 0 olur ve en küçük sayımızı 301 olarak buluruz.

Bulduğumuz sayıların farklı ise 967-301=666 tir.

666 sayısı şıklarda verilen 8,12,18 ve 111 sayılarına tam olarak bölünebilir, 9 sayısına ise tam olarak bölünemez.

 

Soru: 204, 264 ve 404 sayıları bir x doğal sayısına bölündüğünde her seferinde 4 kalanını vermektedir. Bu x doğal sayılarının en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: soruda x değerinin en büyük değeri sorulduğundan dolayı EBOB işlemi yapmamız gerekiyor.

Her seferinde 4 kalan verildiğine göre soruda verilen 3 sayıdan da 4 değeri çıkartılırsa

200,260,400 kalır. Bu sayılarında EBOB u alınırsa

EBOB(200,260,400)=2.2.5 = 20 çıkar.

Demek ki bu üç sayıyı da 20 ye bölersek üçünde de 4 kalanı verir.

 

Soru: Boyutları 160 ve 240 m olan dikdörtgen biçiminde bir tarlanın etrafına en büyük ve eşit aralıklarla ağaç dikilicektir. Buna göre bu tarlanın etrafına dikilebilecek ağaç sayısı en az kaçtır?

Cevap: soruda dikdörtgen biçiminde bir tarlanın etrafına en büyük aralıklarla en az kaç ağaç dikilir dediği için sayıların ebob unu almalıyız.

EBOB (160,240)=2.2.2.2.5 ten 40 olur.

160 metre için 160/40=4 adet

240 metre için 240/40=6 adet ağaç gereklidir.

Toplamda ise 4+6=10 adet ağaç gereklidir.

 

Soru: Bir miktar fındık altışar, sekizer ve onarlı gruplara ayrılınca her defasında 4 fındık artıyor. Buna göre fındık sayısı en az kaçtır?

Cevap: Denklemi kuracak olursak

A= 6a+4=8b+4=10c+4

A-4= 6a=8b=10c olarak denklemi kurarız.

Şimdi burada en az fındık sorulduğu için 6,8ve 10 sayılarının EKOK u alınmalıdır.

EKOK(6,8,10)=120 yapar.

A-4=120 olarak son durumdaki eşitliği buluruz.

A=124 fındık olarak ta cevabı buluruz

 

Soru: Büşra 6 saatte bir ilaç kullanmaktadır. İlk ilacını çarşamba saat 11.00’de aldığına göre 27. defa hangi gün, saat kaçta alır?

Cevap: Soruda Büşra’nın ilk ilacını çarşamba saat 11.00’de aldığını söylemiş ve 27. defa alış durumunu sormuş. ilk ilacını aldığına göre geriye 27-1=26 ilaç kullanımı kalmıştır.

6 saatte bir ilaç aldığına göre 6.26=156 saat yapar.

156 saatte = 6 gün 12 saat yapar.

Yani çarşamba saat 11.00 dan 6 gün 12 saat ileri gideceğiz.

Bu durumda cevabımız salı günü saat 23:00 olur.

 

Soru: Bir asker 5 günde bir nöbet tutmaktadır. 18. nöbetini perşembe günü tuttuğuna göre 9. nöbetini hangi gün tutmuştur?

Cevap: Asker, 5 gün de bir nöbet tuttuğuna ve 18. nöbetini perşembe günü tuttuğuna göre 18.  nöbetinde 5.18 =120 gün geçirmiş olur.

120/7 ifadesinde de kalan sayı 1 dir.

Yani 18. nöbetini perşembe günü tuttuğuna göre 1 gün geriye gidersek nöbete başladığı ilk günü bulmuş olur.

18. nöbeti perşembe günü tuttuğuna göre 1 gün geri gittiğimizde çarşamba günü olarak nöbete başladığı ilk günü buluruz.

Şimdi bize 9. nöbetini hangi gün tutar demişler.

5.9=40 yapar ve 40/7 ifadesinde kalan değer 5 tir.

Yani çarşamba gününden itibaren 5 gün ileri gitmemiz gerekiyor.

5 gün ileri gidersek te cevabı pazartesi olarak buluruz.

Bir cevap yazın