9. Sınıf Matematik Yazılıya Çalışma Soruları

9. Sınıf Matematik Yazılıya Çalışma Soruları
9. Sınıf Matematik Yazılıya Çalışma Soruları

9. SINIF MATEMATİK DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR.

1-) A={xϵZ , -3≤ x <2} kümesinin eleman sayısı kaçtır?

2-) A={a,b,c,2} kümesinin alt kümesinin alt küme sayısı kaçtır?

3-) Alt küme sayısı 128 olan küme kaç elemanlıdır?

4-) 6 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?

5-) Alt küme sayısı ile özalt küme sayısı toplamı 127 olan kümenin eleman sayısı kaçtır?

6-) A={1,3,5} ve  B={3,a,b,c}   kümeleri verilsin.

a-) AᴜB=?           b-) A∩B=?       c-) A-B=?      d-) B-A=?

7-) S(AᴜB)=11 ,  S(A)=7  ,  S(B)=8  ise

a-) S(A∩B)=?      b-) S(A-B)=?    c-) S(B-A)=?

😎 S(A-B)=7  , S(B-A)=8    ve    A∩B’nin alt küme sayısı 32 olduğuna göre;

a-) S(A)=?     b-) S(B)=?     c-) S(AᴜB)=?

9-) 34 kişilik bir turist kafilesinde 20 kişi almanca , 10 kişi fransızca 3 kişide hem almanca hemde Fransızca konuşabilmektedir.Bu kafilede almanca veya Fransızca konuşamayan kaç turist vardır?

10-) (x+4,y-5)=(9,13)  ise x+y=?

11-) A={x,y,z}  ,  B={1,2}   ise

a-) AxB=?      b-) BxA=?

12-) {x: -3≤x<5 , xϵR}  kümesine karşılık gelen aralık nedir? Sayı doğrusunda gösteriniz?

13-) 3x-5=7 denkleminin çözüm kümesini bulunuz?

14-) 4(X-1)+3X=6X-3  denkleminin çözüm kümesini bulunuz?

15-)  12X-5≥8X+3  eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz sayı doğrusunda gösteriniz?

16-) 2X+1≤4X-3<2X+7  eşitsizliğini sağlayan X tamsayıları toplamı kaçtır?

17-) 7X+4≤5X+10  eşitsizliğini sağlayan X doğal sayılarının toplamı kaçtır?

18-) Aşağıdaki ifadelerin mutlak değerlerini bulunuz?

a-)|-5|=?             b-) |9|=?     c-)  |3-|=?      d-) |

19-) |X-4|=8  denkleminin çözüm kümesini bulunuz?

20-) |X-3|≤ 4  eşitsizliğini sağlayan tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.