a = √2 , b = √5 ve c = √7 olduğuna göre √350 sayısını a, b ve c

Soru: a = √2 , b = √5 ve c = √7 olduğuna göre √350 sayısını a, b ve c cinsinden bulunuz.

Cevap: √350 = √2 . √5 . √7

= bac olur.

Bir cevap yazın