A = {(2, 1), (1, –1), (–1, –8), (2, 2), ( 1/3 , – 3)} kümesinin elemanlarından kaç tanesi 3x – y – 4 = 0 denklemini sağlar?

Soru: A = {(2, 1), (1, –1), (–1, –8), (2, 2), ( 1/3 , – 3)} kümesinin elemanlarından kaç tanesi 3x – y – 4 = 0 denklemini sağlar?

Cevap: 3x – y – 4 = 0 ifadesini düzenlersek

3x = y +4 olur. Şimdi soruda verilen değerleri sırası ile yerine koyalım.

(2,1) >>  3.2=1+4  buradan da 6=5 olur ve denklemi sağlamaz

(1,-1) >>  3.1=-1+4  buradan da 3=3 olur ve denklemi sağlar

(-1,-8) >>  3.-1=-8+4  buradan da -3=-4 olur ve denklemi sağlamaz

(2,2) >>  3.2=2+4  buradan da 6=6 olur ve denklemi sağlar

(1/3,-3) >>  3.1/3=-3+4  buradan da 1=1 olur ve denklemi sağlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.