A = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı, rakamları farklı

Soru: A = { 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } kümesinin elemanları kullanılarak üç basamaklı, rakamları farklı, 3 ile tam bölünen kaç farklı doğal sayı yazılabilir?

Cevap: Soruda verilenlere göre rakamları toplamı 3 ve 3’ün katı olan toplam 20 adet sayı vardır.

Bu 3 basamaklı her sayıda kendi aralarında 3! olarak yer değiştirir.

O halde 3!.20 = 6.20 = 120 olarak cevabı buluruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.