a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere a + 2b + 3c

Soru: a, b, c birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere a + 2b + 3c ifadesinin alabileceği en küçük değeri bulunuz.

Cevap: En küçük değer için katsayısı küçük olan sayıyı en büyük almalıyız.

a = 3

b = 2

c = 1 olur ve

a + 2b + 3c = 3 + 2.2 + 3.1 = 3 + 4 + 3 = 10 olarak buluruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.