a ve b aralarında asal iki sayıdır. a / b = 18 / 30 olduğuna göre a · b değerini bulunuz.

Soru: a ve b aralarında asal iki sayıdır. a / b = 18 / 30 olduğuna göre a · b değerini bulunuz.

Cevap: a = 3k   b = 5k

3 ile 5 aralarında asal sayı olduklarına göre

a . b = 3 . 5 = 15

Bir cevap yazın