A ve B olayları, E örnek uzayında herhangi iki olay olsun. P (A)’ = 2/5 ve P (B)

Soru: A ve B olayları, E örnek uzayında herhangi iki olay olsun. P (A)’ = 2/5 ve P (B) = 3 / 4 olduğuna göre A ile B ‘ olaylarının olma olasılıklarını bulup A ve B olaylarının ayrık olaylar olup olmadıklarını bulunuz.

Cevap: soruda verilenlere göre

p(A) = 3/5 p(Bı) = 1/4

3/5 + 1/4 = 17/20 < 1 ayrık olay olur.

Bir cevap yazın