Akif’in babasının kütlesi 80 kg’dır. Bir çiçeğin kütlesini hassas teraziyle

Soru: Akif’in babasının kütlesi 80 kg’dır. Bir çiçeğin kütlesini hassas teraziyle ölçen Akif’in bulduğu sonuç 4 mg’dır. Akif’in babasının kütlesinin çiçeğin kütlesine oranını bilimsel gösterimle yazınız (1 kg = 106 mg).

Cevap:  1 kg = 106 mg olduğuna göre

80 kg ise 80×106=8480 mg olur.

Akif’in babasının kütlesinin çiçeğin kütlesine oranı ise

8480/4 = 2120 mg olarak bulunur.

Bir cevap yazın