Alan Ölçme Soruları, Problemleri ve Cevapları 4. Sınıf

4. Sınıf Matematik Alan Ölçme Soruları, Problemleri ve Cevaplarının olacağı bu yazımızda sorular, 2. sınıf, 3. sınıf, 5. sınıf öğrencileri içinde faydalı olacaktır.
Dilerseniz çözümlü örnek sorularımıza geçelim arkadaşlar.
Soru:  Aşağıdaki dikdörtgen birbirine eş karelere ayrılmıştır. Boyalı bölgenin alanı 11 birim karedir. Boyalı olmayan bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz.

Cevap: Arkadaşlar, dikkat ederseniz kırmızı renk ile boyanmış alanda 11 adet kare bulunmaktadır. Bu boyalı alan 11 birim kare olanduğuna göre, her bir kare de 1 birim kare ye denk geliyor demek ki.
Boyalı olmayan kareli alanları sayarsak toplam 31 adet kare alan vardır.
O halde boyalı olmayan alanda 31 birim kare yapar.
 
Soru: Aşağıdaki şekilde BCDK karesinin alanı 4 birim karedir. JKLM karesinin alanı 16 birim karedir. Buna göre ABKJ dikdörtgeninin alanını hesaplayınız.

Cevap: BCDK karesinin alanı 4 birim kare olduğuna göre br kenarının uzunluğu 2 br dir.
JKLM karesinin alanı 16 birim kare olduğuna göre bir kenarının uzunluğu 4 br dir.
O halde ABKJ dikdörtgeninin alanını 2×4 = 8 birim karedir.
 
Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 12 cm, kısa kenarı 4 cm’dir. Bir kenarı 7 cm olan karenin alanı ile bu dikdörtgenin alanının farkını bulunuz.
Cevap: Dikdörtgenin alanı 12×4 = 48 cm karedir.
Karenin alanı ise 7×7 = 49 cm karedir.
Karenin alanı ile bu dikdörtgenin alanının farkı ise 49 – 48 = 1 cm karedir.
 
Soru: Aşağıdaki karenin ve dikdörtgenin alanları toplamı kaçtır?

Cevap: Dikdörtgenin alanı 8×3 = 24 m karedir.
Karenin alanı ise 4×4 = 16 m karedir.
Karenin ve dikdörtgenin alanları toplamı 24 + 16 = 40 m karedir.
 
Soru; Aşağıda verilen dikdörtgenin içindeki her birim kare farklı bir renge boyanmıştır. Kaç farklı rengin kullanıldığını bulalım. Bulduğumuz renk sayısı ile şeklin kapladığı alan arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Cevap: Şekilde her satırda 3 tane birim kare vardır.
Toplam 4 satır olduğuna göre 3 + 3 + 3 + 3 = 12 birim kare vardır.
Şekildeki her sütunda 4 birim kare vardır.
Toplam 3 sütun olduğuna göre 4 + 4 + 4 = 12 birim kare vardır.
Şekildeki dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 3 birim,
uzun kenar uzunluğu 4 birimdir.
Dikdörtgenin alanını bulmak için iki kenarı çarpılır.
Dikdörtgenin alanı: 3 x 4 = 12 birim karedir.
Dikdörtgende 12 farklı renk kullanılmıştır.
Dikdörtgenin alanı ile karede kulllanılan renk sayısı eşittir.
 
Soru; Aşağıda verilen karenin içindeki her birim kare farklı bir renge boyanmıştır. Kaç farklı renk kullanıldığını bulalım. Bulduğumuz renk sayısı ile şeklin kapladığı alan arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Cevap: Şekilde her satırda 4 tane birim kare vardır.
Toplam 4 satır olduğuna göre 4 + 4 + 4 + 4 = 16 birim kare vardır.
Şekildeki karenin bir kenarı 4 birimdir.
Karenin alanını bulmak için iki kenarı çarpılır.
Karenin alanı: 4 x 4 = 16 birim karedir.
Karede 16 farklı renk kullanılmıştır.
Karenin alanı ile karede kulllanılan renk sayısı eşittir.
 
Soru; Aşağıdaki şeklin alanının kaç birim kare olduğunu hesaplayalım.

Cevap:  Şekilde tam karelerin sayısı 8 tanedir.
Yarım karelerin sayısı 4 tanedir.
2 yarım kare bir tam karedir.
Öyleyse 4 yarım kare 2 tam kare eder.
( 4 ÷ 2 = 2 )
Şeklin alanı 8 + 2 = 10 birim karedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert