Alanı 1225 br2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.

Soru:  Alanı 1225 br2 olan karesel bölgenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.

Cevap: Karesel alan olduğu için 1225 in karekök değerini almamız gerekiyor arkadaşlar.

1225’in karekökü de  35’tir. Yani bir kenar uzunluğu 35 br dir.

Bir cevap yazın