Alanı 4,84 cm2 olan karesel bölgenin çevresini bulunuz.

Soru: Alanı 4,84 cm2 olan karesel bölgenin çevresini bulunuz.

Cevap: karenin bir kenar uzunluğuna k derek

k2 = 4,84

k = √484/100 = 22/10 = 11/5

Ç = 4k = 4.11/5 = 44/5 olur.

Bir cevap yazın