Alanı 4×2+ 12x + 9 birimkare olan bir karesel bölgenin bir kenar

Soru: Alanı 4x kare + 12x + 9 birimkare olan bir karesel bölgenin bir kenar uzunluğunun kaç birim olduğunu bulunuz.

Cevap: Karenin alanı bir kenar uzunluğunun karesini almak ile bulunur

Bir kenar uzunluğu 4×2+ 12x + 9 olduğuna göre

cevabımız (2x+3) tür.

Bir cevap yazın