Aralarında asal iki sayı, x ve y olsun. x/y = 18/32 olduğuna göre x . y kaçtır?

Soru: Aralarında asal iki sayı, x ve y olsun. x/y = 18/32 olduğuna göre x • y kaçtır?

Cevap: x/y = 18/32 = 9/16

x = 9    y= 16 dersek

x • y = 9 • 16 = 144

Bir cevap yazın