Arazi Ölçme Birimleri Soruları Ve Cevapları

Arazi Ölçme Birimleri Soruları Ve Cevapları ile ilgili çözümlü örnek problemlerin olacağı bu yazımızda genellikle 4. sınıf, 5. sınıf ve 6. sınıf derslerinde işlenen soru testlerini paylaşacağız.

Soru: Çiftçi Metin Bey’in 18 ha 7 a tarlası vardır. Metin Bey’in kaç ar tarlası olduğunu bulunuz.

Cevap: 1 ar = 100 ha olduğuna göre

18 ha = 1800 ar olur.

O halde toplamda ise 1800 + 7 = 1807 ar olur.

 

Soru: Mehmet Bey’in 23,5 ha, Ahmet Bey’in 150 dönüm ve Hasan Bey’in de 600 a arsası vardır. Kimin arsasının en büyük olduğunu bulunuz.

Cevap: Tüm değerleri en küçük birime yani ar cinsine dönüştürelim.

Mehmet Bey’in 23,5 ha = 2340 ar olur.

Ahmet Bey’in 150 dönüm = 1500 ar olur.

Hasan Bey’in de 600 ar

O halde en büyük arsa Mehmet Bey’indir.

 

Soru: 6 dönümlük bir tarlanın 2 dekarlık kısmına domates, 250 m2 lik kısmına fasulye, 30 ar’lık kısmına da salatalık ekiliyor. Tarlanın ekilmeyen alanı kaç ar’dır?

Cevap: Tüm birimleri ar cinsine dönüştürerek soruyu çözelim.

6 dönüm = 60 ar
2 dekar = 20 ar
250 m² = 2,5 ar

= 60 – 20 (domates)
= 40 ar

= 40 – 2,5 (fasülye)
= 37,5 ar

= 37,5 – 30 (salatalık)
= 7,5 ar olur.

 

Soru: Mehmet Bey, su kanallarının kapaklarını açıp kapatarak komşularının tarlalarını sulamalarına yardım ediyor. Mehmet Bey, alanı 2 dönüm olan tarlaya 2 saat, alanı 0,5 hektar olan tarlaya 5 saat ve alanı 30 ar olan tarlaya da 3 saat su gönderiyor. Buna göre Mehmet Bey, 10 saatte kaç m2 lik alanı sulamıştır?

Cevap:Birimleri metrekareye çevirelim.

2 dönüm = 2000 m²

0,5 hektar = 5000 m²

30 ar = 3000 m²

= 2000 + 5000 + 3000

= 10 000 m² alan sulanmış olur.

 

Soru: 0,3 hektarlık arsaya site yapmayı planlayan bir müteahhit arsasının altıda birini yeşil alan, beşte birini otopark için ayırıp kalan alana 5 adet apartman yapmayı planlıyor. Her bir apartmanın kaç metrekare alan üzerine inşa edileceğini bulunuz.

Cevap: 0,3 hektar = 3000 metrekareye eşittir.

arsasının altıda birini yeşil alan, beşte birini otopark için ayrıldığına göre

3000/6 = 500 metrekare

3000/5 = 600 metre kare olur.

Toplamda ise 500 + 500 = 1100 metre kare eder.

Kalan alan ise 3000 – 1100 = 1900 metrekaredir.

1900 metrekare üzerinden de 5 adet apartman yapıldığına göre

1900/5 = 380 metre kare üzerine inşaa edilir.

 

Soru: 42 hektar kaç ar eder?

Cevap: alan birimlerini sırasıyla yazarsak

hektar > dekar > ar > metrekare

O halde 2 virgül sağa kaymak gerek,

42 hektar = 4200 ar eder.

 

Soru: 200 hektar orman arazisinin 3/4 ’ü yangında kül oluyor. Yanan alan yeniden ağaçlandırılacağına göre kaç metrekarelik alana ağaç dikilecektir?

Cevap: 200 hektar orman arazisinin 3/4 ’ü yangında kül olduğuna göre

200.3/4 = 150 hektar yapar.

150 hektar da = 150.000 metrekare yapar.

Bu durumda 150.000 metrekare alana ağaç dikilecektir.

 

Soru: 1 dekar kaç metrekaredir?

Cevap: 1 dekar 1000 metrekaredir.

Ayrıca;

1 dekar = 1 dönüm = 1000 metrekare

1 hektar = 10.000 metrekare, 10 dönümdür.

 

Soru: 1,5 ar tarla kaç dönüm eder?

Cevap: alan birimlerini sırasıyla yazarsak

hektar > dönüm > ar > metrekare

O halde 1 virgül sola kaymak gerek

1,5 ar = 0,15 dönüm eder.

 

Soru: 250 dönümlük bir tarlanın 60 000 metrekarelik kısmına yulaf, 10 hektarlık kısmına mısır, 9000 metrekarelik kısmına da buğday ekiliyor. Tarlanın ekim yapılmayan kısmı kaç metrekaredir?

Cevap: cevap metrekare cinsinden istendiği için soruda verilen tüm değerleri metrekare cinsine çevirelim.

250 dönem = 250.000 metrekare yapar.

10 hektar = 100.000 metrekare yapar.

soruyu  bu yönde güncelleştirelim.

250.000 metrekarelik tarlanın 60 000 metrekarelik kısmına yulaf, 100.000 metrekarelik kısmına mısır, 9000 metrekarelik kısmına da buğday ekiliyor. Tarlanın ekim yapılmayan kısmı kaç metrekaredir?

O halde 250.000 – 60.000 = 190.000

190.000 – 100.000 = 90.000

90.000 – 9.000 = 81.000 metrekarelik alan kalır.

Bir cevap yazın