Aritmetik Ortalama Soruları ve Çözümleri

Aritmetik Ortalama Soruları ve Çözümleri ile ilgili problemler ve örnek cevapları ve testi nin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Genellikle 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf ve 9. sınıf derslerinde işlenen bir konu olan aritmetik ortalama öğrenciler tarafından kolay düzeyde bulunan bi konudur.

Soru: Yandaki tabloda 3 kişilik Kılıç ailesinin yaşları verilmiştir. Yeni bebekleri olan Kılıç ailesinin yeni yaş ortalamasını bulunuz. Ortalamanın ne kadar azaldığını hesaplayınız.

Cevap: Mevcut duurmdaki yaş ortalaması (28+30+2)/3 ten

60/3 = 20 olur.

Aileye 1 kişi daha katıldığında yeni yaş ortalaması ise

60/4 = 15 olur.

O halde yaş ortalaması 20-15 = 5 yaş azalmıştır.

 

Soru: Songül Hanım, 70 cm boyunda bir kılıç çiçeği alıyor. Yandaki tabloda kılıç çiçeğinin 4 ay süreyle boy uzunlukları verilmiştir. Tabloya göre kılıç çiçeği bir ayda ortalama kaç cm uzar?

Cevap: 4 ay boyunca toplam uzama miktarı 86-75 = 11 cm dir.

Bunu da 4 e bölersek 11/4 = 2i75 cm 1 ayda uzamıştır.

 

Soru: Fatma Hanım pazardan aldığı 3 kg çileğe 7 TL veriyor. Markette gördüğü çileği de çok beğeniyor ve kilosu 4 TL’den 2 kg çilek daha alıyor. Fatma Hanım’ın 1 kg çileğe ortalama kaç TL ödediğini bulunuz.

Cevap: Toplam verilen para 7 + 4.2 = 15 TL dir.

Yani 3+2 = 5 kg çileğe 15 TL para verilmiştir.

O halde 1 kg çileğe ortalama 15/5 = 3 TL ödenmiştir.

 

Soru: Yandaki tabloda Fatoş’un Türkçe sınavlarından aldığı notlar verilmiştir. Fatoş’un bu üç sınavının aritmetik ortalamasını bulunuz.

Cevap: Tüm notları toplayıp 3 e bölmemiz gerekiyor arkadaşlar

83 + 80 + 98 = 261 yapar.

Bunu da 3 e bölersek arkadaşlar 261/3 = 87 olur.

Soru: 4 sayının aritmetik ortalaması 15’tir. Bu sayılar hangi sayı ile toplanırsa aritmetik ortalama değişmez?

Cevap: Ortalamanın değişmemesi için eklenecek sayının ortalama değer ile aynı olması gerekiyor.

O halde 15 sayısını eklersek ortalama değişmez.

 

Soru: 10 kişinin yaş ortalaması 15’tir. Aralarına iki kişi daha katılınca yeni yaş ortalamaları 17 olduğuna göre sonradan katılan iki kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması kaçtır?

Cevap: 10 kişinin yaş ortalaması 15 olduğuna göre;

Toplam yaş 10.15=150 olur.

Aralarına iki kişi daha katılınca yeni yaş ortalamaları 17 olduğuna göre;

Son durumda toplam yaş 12.17 = 204 olur.

Bu durumda sonradan katılan iki kişinin yaşları toplamı;

204 – 150 = 54 olur.

Aritmetik ortalamaları ise 54/2 = 27 olur.

 

Soru: Ömer’in bir hafta boyunca her gün yediği fındık sayıları aşağıda verilmiştir. Buna göre Ömer’in bir günde ortalama kaç fındık yediğini bulunuz.

8, 13, 4, 11, 15, 6, 13

Cevap: Toplam yemiş olduğu fındık sayısı;

8 + 13 + 4 + 11 + 15 + 6 + 13 = 70 olur.

Bir hafta 7 gün olduğuna göre; 1 günde ortalama;

70/7 = 10 adet fındık yemiştir.

 

Soru: 9 kız ve 12 erkek öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kız öğrencilerin not ortalaması 82, erkek öğrencilerin not ortalaması 75’tir. Buna göre sınıfın not ortalaması kaçtır?

Cevap: Kızların notları toplamı 9.82 = 738

Erkeklerin notları toplamı 12.75 = 900 olur.

Kız ve erkeklerin not ortalamaları ise (738 + 900)/21 = 78 olur

 

Soru: Ayşe, 30 soruluk bir sınavın 12 sorusunu 30 dakikada, 5 sorusunu 10 dakikada ve 13 sorusunu da 20 dakikada çözüyor. Buna göre Ayşe’nin bir soruyu ortalama kaç dakikada çözdüğünü bulunuz.

Cevap:Toplam süreyi bulup, soru sayısına bölmemeiz gerekiyor.

12.30 + 5.10 + 13.20

360 + 50 + 260

= 670 olarak buluruz.

670/30 = 22,33 olarak ortalama süreyi bulmuş oluruz.

 

Soru: Kezban’ın üç sınavının aritmetik ortalaması 80’dir. Dördüncü sınavdan 86 alan Kezban’ın sınavlarının ortalaması kaç olur?

Cevap: üç sınavının aritmetik ortalaması 80 olduğuan göre toplam sınav puanı

3.80 = 240 tır.

Bunun üzerine 86 eklersek;

240 + 86 = 326 olur. Bunu da 4 e bölersek

326/4 = 81,5 olur.

 

Soru: 6 sayının aritmetik ortalaması 11’dir. Bu sayılara aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse yeni ortalama 12 olur?

A) 15 B) 17 C) 18 D) 19

Cevap: 6 sayının toplamı 6.11 = 66 olur.

Yeni ortalamanın 12 olması için toplam miktarın 7.12 = 84 olması gerek

O halde 84 – 66 = 18 olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Birkaç ay sonra alacağı LCD televizyona ne kadar bütçe ayıracağına karar vermek için elektronik ürün satan mağazaları dolaşan Seçkin Bey, araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Tablodaki verilere göre Seçkin Bey’in televizyona ayıracağı ortalama bütçeyi minimum ve maksimum fiyatlara göre ayrı ayrı bulunuz.

Cevap: Minimum bütçe;

499 + 550 + 600 = 1649 olur. Bunu da 3 e bölersek

1649/3 = 549,66 tl olur.

Maksimum bütçe ise;

1000 + 799 + 1100 = 2899 olur. Bunu da 3 e bölersek

2899/3 = 966,33 olur.

 

Soru: Ozan, Samet ve Sefa’nın yaşlarının ortalaması 8’dir. Ozan ile Samet’in yaş ortalaması 9 olduğuna göre Sefa’nın yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 B) 9 C) 10 D) 11

Cevap: Ozan ile Samet’in yaş ortalaması 9 olduğuna göre yaşları toplamı

2.9 = 18 dir. Bu değeri de toplam yaş değerinden çıkartırsak Sefa’ nın yaşını buluruz.

Toplam yaş değeri 3.8 = 24 tür.

24 – 18 = 6 olarak Sefa’ nın yaşını bulmuş oluruz.

 

Soru: 5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

Cevap: 5 sayının aritmetik ortalaması 18 ise toplam değeri;

5.18 = 90 olur.

Bu sayıların her biri 3 artırılırsa toplam değer de 3.5 = 15 artar

ve yeni toplam değer 90 + 15 = 105 olur.

Yeni aritmetik ortalama ise 105/5 = 21 olur.

 

Soru: Fatma, sosyal bilgiler dersinin iki yazılısından 87 ve 90 puan alıyor. Öğretmeni Fatma’ya ders içi performans notu olarak 96 puan veriyor. Fatma’nın bu üç notunun aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 90 B) 91 C) 92 D) 93

Cevap: Üç notun toplam değeri 87 + 90 + 96 = 273 olur.

Aritmetik ortalaması ise 273/3 = 91 yapar.

 

Soru: İsmail, fen bilimleri dersinden olduğu yazılı sınavların ilk ikisinden sırayla 90 ve 78 alıyor. Bu dersin ortalamasının 85 olması için İsmail, 3. yazılı sınavdan kaç almalıdır?

A) 85 B) 86 C) 87 D) 88

Cevap: Dersin ortalamasının 85 olması için toplam puanın

85.3 = 255 olması gerekiyor.

İlk iki dersten aldığı toplam puan; 90 + 78 = 168 olduğuna göre

3. sınavdan 255 – 168 = 87 alması gerekiyor.

 

Soru: 28, 96, 24, 44

Yukarıda verilen sayılar, bir dede ve üç torununun yaşlarını ifade ediyor. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?

Cevap: Tüm sayıları toplayım 4 e bölmemiz gerekiyor.

28 + 96 + 24 + 44 = 192

192/4 = 48 olarak ortalamayı bulmuş oluruz.

KategorilerGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir