Aşağıda modeli verilen otoparkın A, B, C, D olarak isimlendirilen her bölümünde

Soru : Aşağıda modeli verilen otoparkın A, B, C, D olarak isimlendirilen her bölümünde 1’den 16’ya kadar numaralandırılmış park yerleri bulunmaktadır.

Sabah bu otoparka aracını park eden Burhan, akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yerinin numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlamaktadır.
Buna göre Burhan’ın arabasını park etmiş olabileceği kaç farklı olası yer vardır?

Çözüm: Her bir otopark içerisinde 6 şar tane asal sayı vardır arkadaşlar. Bunlar; 2, 3, 5, 7 , 11 ve 13 tür. O hadle

A otoparkına 6 farklı şekilde park etmiş olabilir. 4 farklı yani A, B, C ve D otoparkı olduğuna göre;

4×6 = 24 farklı şekilde arabasını park etmiş olur.

Bir cevap yazın