Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

Soru: Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız.

a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört : ………………………..
b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş : ………………………..
c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı : ………………………..
ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on : ………………………..

Cevap: Her bir sayının karşılığını karşısında bulabilirsiniz.

a) Yirmi milyon yüz bir bin dokuz yüz seksen dört : 20 101 984
b) Yüz doksan sekiz milyon üç yüz yirmi iki bin otuz beş : 198 322 035
c) Elli sekiz milyon on altı bin elli altı : 58 016 056
ç) Dört milyon dokuz yüz yetmiş üç bin yüz on : 4 973 110

Bir cevap yazın