Aşağıda tabloda verilen doğru orantının orantı sabitini bulunuz.

Soru :  Aşağıda tabloda verilen doğru orantının orantı sabitini bulunuz.
Tablo: Domates miktarına göre salça miktarı

Cevap : Salça ve domates miktarı doğru orantılıdır. Yukarıda verilen tabloya göre bu orantıyı kurarsak;

Salça/Domates = 2/8 = 3/12 = 4/16 = 6/24 = k olur. Bu durumda orantının orantı sabiti k = 1/4 ‘tür.

Bir cevap yazın