Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.

Soru: Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.

Cevap: Soruların cevaplarını karşılarında bulabilirsiniz.

211 144 >>  ikiyüz onbirbin yüz kırk dört

561 800 >> beşyüz altmış bir bin sekiz yüz

Yüz yedi bin iki yüz on sekiz >> 107 218

Yedi yüz kırk dört bin doksan >> 744 090

980 969 >> dokuz yüz seksen bin dokuz yüz altmış dokuz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.