Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki rakamları yazınız.

Soru: Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki rakamları yazınız.

Sayı: 8432: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 36 564: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 543 100: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 490 543: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü

Cevap: Cevapları aşağıda bulabilirsiniz.

Sayı: 8432: 8 binler bölüğü 432 birler bölüğü
Sayı: 36 564: 36 binler bölüğü 564 birler bölüğü
Sayı: 543 100:  543 binler bölüğü 100 birler bölüğü
Sayı: 490 543: 490 binler bölüğü 543 birler bölüğü

Bir cevap yazın