Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

Soru: Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.

a) 27 418 906 : …………………………………………………………………
b) 706 564 123 : …………………………………………………………………
c) 6 493 509 : …………………………………………………………………
ç) 19 008 473 : …………………………………………………………………

Cevap: Okunuşlarını karşılarında bulabilirsiniz arkadaşlar.

a) 27 418 906 : yirmiyedimilyon dörtyüzonsekizbin dokuzyüzaltı
b) 706 564 123 : yediyüzaltı milyon beşyüzaltmışdört bin yüzyirmiüç
c) 6 493 509 : altımilyon dörtyüzdoksanüçbin beşyüzdokuz
ç) 19 008 473 : ondokuzmilyon sekizbin dörtyüzyetmişüç

Bir cevap yazın