Aşağıda verilen ifadeleri, özdeş olduğu ifadelerle eşleştiriniz.

Soru: Aşağıda verilen ifadeleri, özdeş olduğu ifadelerle eşleştiriniz.
I. (x + 5y)2
II. (2x – 3y)2
III. (3x + 8)2
IV. (4 – 9x)2
V. (7 – 6xy)2

Cevap: Her bir şıkkın yanıtı aşağıdaki gibidir.

I. (x + 5y)2 —> x2 + 10xy + 25y2   

II. (2x – 3y)2 —> 4x2 – 12xy + 9y2

III. (3x + 8)2 —> 64 + 48x + 9x2 

IV. (4 – 9x)2 —> 16 – 72x + 81x2

V. (7 – 6xy)2 —> 49 – 84xy + 36x2y2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.