Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

Soru: Aşağıda verilen soruları cevaplayınız.

a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.
• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir: ……………………………………..
• 9 708 043 ile 90 708 043: ……………………………………..
b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?
c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?

Cevap:  Tüm soruları sırasıyla çözelim arkadaşlar.

a) Verilen sayıları büyüklük, küçüklük ya da eşitlik durumlarına göre karşılaştırınız.
• 17 000 561 ile on yedi milyon beş yüz altmış bir: eşitler
• 9 708 043 ile 90 708 043: 90 708 043 sayısı daha büyük

b) Konya’nın nüfusu 2 161 303, Bursa’nın nüfusu 2 901 396 kişi ise bu şehirlerden hangisinin nüfusu daha fazladır?

Cevap: Bursa’nın nüfusu daha fazladır.

c) Türkiye’nin nüfusu 79 814 871, İngiltere’nin nüfusu 66 030 000 kişi ise bu ülkelerden hangisinin nüfusu daha azdır?

Cevap: İngiltere’nin nüfusu daha azdır.

Bir cevap yazın