Aşağıdaki boşluklara “<ˮ, “>”, “=ˮ sembollerinden uygun olanları yazınız.

Soru: Aşağıdaki boşluklara “<ˮ, “>”, “=ˮ sembollerinden uygun olanları yazınız.

a. |−80| ….. |+80| b. |−9| ….. |−2| c. |+16| ….. |−32|
ç. |+21| ….. |+43| d. |0| ….. 0 e. |−19| ….. 19

Cevap:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir