Aşağıdaki cümleleri uygun ifadeler kullanarak tamamlayınız. a. Bir sayıyı 1,03

Soru :  Aşağıdaki cümleleri uygun ifadeler kullanarak tamamlayınız.

a. Bir sayıyı 1,03 ile çarpmak bu sayıyı ……………….. arttırmaktır.
b. Bir sayıyı 0,61 ile çarpmak bu sayıyı ……………….. azaltmaktır.
c. Bir sayıyı ……………….. ile çarpmak bu sayıyı %24 arttırmaktır.
ç. Bir sayıyı ……………….. ile çarpmak bu sayıyı %17 azaltmaktır.

Cevap :  

a. Bir sayıyı 1,03 ile çarpmak bu sayıyı …%3…… arttırmaktır.
b. Bir sayıyı 0,61 ile çarpmak bu sayıyı ….%39…… azaltmaktır.
c. Bir sayıyı ….1,24….. ile çarpmak bu sayıyı %24 arttırmaktır.
ç. Bir sayıyı ….0,83….. ile çarpmak bu sayıyı %17 azaltmaktır.

Bir cevap yazın