Aşağıdaki denklemleri defterinize çözünüz ve çözümün doğruluğunu kontrol ediniz.

Soru: Aşağıdaki denklemleri defterinize çözünüz ve çözümün doğruluğunu kontrol ediniz.
a. x + 5 = 11                                                        b. y – 22 = 11
c. 3x – 1 = 23                                                     ç. 9x + 1 = 28
d. –10x + 6x = (–4) + (–12)                           e. 2 . (x – 1) = –20
f. 3(x + 8) + 4 = (–54) + (–64)                     g. 4 . (x – 3) = 2 . (x – 3)
ğ. 5 . (x + 6) + 13 = 3 . (4x – 7) + 1              h. –6 . (8 – y) + 13 = y + 25
ı. 3 . (a – 4) + 5 . (a + 1) = 9                             i. 8m + 13 + 2 . (m – 4) = (2m + 4) . 3 + 1

Cevap: Her bir sorunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

a. x + 5 = 11 >>  x=5 dır.

b. y – 22 = 11 >> y=33 tür.
c. 3x – 1 = 23   >> 3x=24 >>x=8 dir.

ç. 9x + 1 = 28  >> 9x=28 >> x=3 tür.
d. –10x + 6x = (–4) + (–12)  >> -4x=-16 >> x=4 tür.

e. 2 . (x – 1) = –20 >> 2x-2=-20 >> x=-9 dur.
f. 3(x + 8) + 4 = (–54) + (–64) >> 3x+24+4=-54-64 >> x=  146/3 tür.

g. 4 . (x – 3) = 2 . (x – 3) >> 4x-12=2x-6 >>2x=6 >> x=3 tür.
ğ. 5 . (x + 6) + 13 = 3 . (4x – 7) + 1  >> 5x+30+13=12x-21+1 >> -7x=-63 >> x=9 dur.

h. –6 . (8 – y) + 13 = y + 25 >>-48+6y+13=y+25 >> 5y=60 >> y=12 dir.
ı. 3 . (a – 4) + 5 . (a + 1) = 9  >> 3a-12+5a+5=9 >>8a-7=9 >> a=2 dir.

i. 8m + 13 + 2 . (m – 4) = (2m + 4) . 3 + 1 >>8m+13+2m-8=6m+12+1

4m+5=13

4m=8 >> m=2 dir.

Bir cevap yazın