Aşağıdaki doğru denklemlerinin hangisinin grafiği orijinden geçer?

Soru: Aşağıdaki doğru denklemlerinin hangisinin grafiği orijinden geçer?

A) 2y – 5x = 0                       B) x – 3y = 4
C) 4x – 5y = 2                       D) x + 3y – 2 = 0

Cevap: y=mx şeklindeki denklemlerin grafiği orjinden geçer arkadaşlar.

Bu durumda A şıkkındaki 2y – 5x = 0 denkeminin grafiği orjinden geçer

2y – 5x = 0

2y = 5x

y = 5x/2 olur Bu da y=mx kuralına uyumludur.

Bir cevap yazın