Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Karenin 4 köşesi ve 4 kenarı vardır.
B) Dikdörtgenin köşeleri büyük harflerle isimlendirilir.
C) Her ikizkenar üçgen aynı zamanda eşkenar üçgendir.
D) Eşkenar üçgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.

Cevap: C seçeneğindeki ifade yanlıştır sevgili öğrenciler. İkizkenar üçgenin sadece iki kenarı birbirine eşittir.

Oysaki eşkenar üçgende, üç kenarda birbirine eşittir.

Bir cevap yazın