Aşağıdaki ifadelere uygun eşitlikleri yazınız.

Soru: Aşağıdaki ifadelere uygun eşitlikleri yazınız.
4Emel’in aklında tuttuğu sayının 3 katının 2 eksiği 7’ye eşittir.
4Engin’in aklında tuttuğu sayının 5 eksiğinin 3 katı, bu sayının 3 katının 15 eksiğine eşittir.
Yazdığınız eşitliklerde değişken (bilinmeyen) yerine 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarını yazarak bu eşitliklerin sağlanıp sağlanmadığını belirleyiniz.
Bu eşitliklerin hangisinde sadece bir değer için eşitliğin sağlandığını, hangisinde tüm değerler için eşitliğin sağlanabileceğini söyleyiniz.
Tüm değerler için eşitliğin sağlanabildiği cebirsel ifade hakkındaki düşüncenizi açıklayınız.

Cevap:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir