Aşağıdaki ifadeleri a√b biçiminde yazınız.

Soru: Aşağıdaki ifadeleri a√b biçiminde yazınız.

a) √63
b) √162
c) √275
ç) √444

Cevap: Aşağıdaki biçimde yazabilirsiz arkadaşlar.

a) √63 =√7.9 = 3√7

b) √162 = √81.2 = 9√2

c) √275 = √25.11 = 5√11

ç) √444 = √4.111 = 2√111

Bir cevap yazın